Het financieren van de transitie gaat niet alleen over beleggen in groene initiatieven

Eind 2022 publiceerde de European Securities and Markets Authority (ESMA) een consultatiedocument over richtlijnen voor de naamgeving van fondsen met behulp van ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen. Hilde Veelaert, CIO Public Markets bij Cardano, dook diep in de consultatie en bespreekt de mogelijke gevolgen hiervan:

“Op de lange termijn zullen een tekort aan grondstoffen, afname van biodiversiteit, veranderende klimaatomstandigheden, sociale onrust en ongelijkheid, als we ons gedrag niet veranderen, verdere negatieve gevolgen hebben voor onze samenleving, het milieu en economische groei. De overgang naar een duurzame wereld vereist beleggingen in impactvolle en duurzame bedrijven die oplossingen bieden en al goed presteren, maar ook in verbeteringsgerichte bedrijven die in de loop der tijd potentie hebben om duurzamer te worden.”

Veelaert vervolgt: “De ervaring van de afgelopen jaren leert dat bedrijven en strategieën de meeste aandacht en financiering krijgen als ze als duurzaam worden gezien. Brancheorganisaties en regelgevers richten zich op het definiëren van duurzame en impactvolle bedrijven. Zou het niet zo kunnen zijn dat als er een categorie ‘Transitie’ zou zijn, dat er meer aandacht zou komen voor bedrijven die in die transitie zouden zitten? Dan zou er meer moeite worden gestoken in het ontwikkelen van kaders en richtlijnen voor het beoordelen van transitieplannen. De financiering van transitiebedrijven zal een grote invloed hebben op de snelheid waarmee collectief naar een duurzamere wereld gaan.”

Lees het volledige (engelstalige) artikel (pdf) 

Share Button