Hoeveel impact heeft de inclusie van aardgas en kernenergie in de EU-Taxonomie op besluitvorming?

De EU heeft kritiek gekregen op het feit dat zij in de laatste versie van haar milieutaxonomie beleggingen in aardgas en kernenergie als duurzaam bestempelt. Een coalitie van beleggers waarschuwt dat dit het wereldwijde leiderschap van de regio op het gebied van groene financiering kan verzwakken. Kernenergie is net als aardgas een veroorzaker van onenigheid: verschillende groepen beschouwen kernenergie als een groene paria, terwijl anderen kernenergie als de enige weg naar duurzame energie beschouwen.

Het Green bondteam van NN IP heeft een gevestigde visie op de aardgassector, die dateert van vóór de taxonomie. Het team houdt geen aardgas of aanverwante activiteiten aan in de Green bond fondsen en de categorisering ervan in de taxonomie verandert het beleggingsbeleid niet. Eveneens heeft NN IP geen blootstelling aan kernenergie die na 2019 is opgebouwd in zijn impactstrategieën. Wat het Green bond fonds betreft, hebben wij voor sommige activiteiten strengere criteria aangehouden dan de huidige versie van de EU-taxonomie, zoals voor bio-energie, waarvoor wij de versie met de criteria van maart 2020 hebben aangehouden.

Hoewel de recente toevoegingen aan de taxonomie het analysekader voor beleggers met doorgewinterde duurzaamheidsspecialisten waarschijnlijk niet zullen veranderen, is het wel een bron van nieuwe ideeën en informatie geweest. Hierdoor worden energieprojecten gestimuleerd om meer informatie te verstrekken over zaken zoals CO2-uitstoot. Dit is vooral nuttig bij projecten die zowel duurzaam als niet-duurzaam kunnen zijn, afhankelijk van een aantal cruciale factoren, zoals waterkracht.

Isobel Edwards, Green bonds analyst bij NN IP: “We moeten de taxonomie op dit moment behandelen als een stuk begeleiding. Het zal zich in de komende jaren ontwikkelen naar zijn plaats in de markt, maar op dit moment biedt het gewoon nuttige begeleiding en beste praktijken in elke sector. De extra informatie die de taxonomie van emittenten probeert in te winnen is nuttig. Zij zullen nu op de markt komen met gedetailleerde informatie over zaken als CO2-uitstoot. Dit kan bijzonder nuttig zijn op gebieden zoals bio-energie, waar er een aanzienlijk verschil is tussen een groot destructief bio-energieproject en een duurzaam bio-energieproject. Wat de impact op de sector betreft, zal veel afhangen van het soort klanten dat een vermogensbeheerder heeft. Degenen met een sterke reputatie op het gebied van duurzaamheid hebben een duidelijke afspraak met hun klanten over de beleggingsparameters – met name op gebieden als kernenergie en gas en de recente toevoegingen aan de taxonomie zullen die afspraak niet veranderen.”

Share Button