Positieve impact maken: hoe NN IP kapitaal in 2020 heeft omgezet in verandering

Vermogensbeheerders over de hele wereld hebben een sterke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn bedoeld om voor 2030 een einde te maken aan extreme armoede en klimaatverandering. Dit sluit aan bij de kernovertuiging van NN Investment Partners (NN IP) op het gebied van verantwoord beleggen: het beheerd vermogen actief inzetten voor een duurzamere toekomst. Nergens is deze overtuiging meer zichtbaar dan in NN IP’s impact strategieën; op basis van een zorgvuldige kwantitatieve en kwalitatieve analyse zorgen we ervoor dat onze beleggingen verschil maken. Welke positieve impact heeft NN IP in 2020 met haar aandelenbeleggingen kunnen maken?

Nieuwe cijfers uit NN IP’s impact equity rapport laten zien dat onze impact-aandelenfondsen, met een beheerd vermogen van EUR 1,67 miljard, in 2020 hebben belegd in bedrijven die wereldwijd meer dan 2,9 miljard mensen direct hebben geholpen, 543 miljoen ton aan CO2-uitstoot hebben bespaard dankzij koolstofarme producten en diensten en in totaal EUR 32,7 miljard aan fraude-gerelateerde verliezen hebben voorkomen. In deze bedrijfsresultaten zijn ook impact-KPI’s meegenomen, bijvoorbeeld gezondheid en welzijn voor 2,7 miljard mensen (onder wie 45 miljoen achtergestelde patiënten) en financieringsoplossingen voor 223,4 miljoen achtergestelde klanten.

De impact-aandelenfondsen van NN IP beleggen in bedrijven met innovatieve oplossingen die een bewuste en meetbare bijdrage leveren aan een of meer van de 14 SDG’s (van de totaal 17 SDGs) die betrekking hebben op het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van mensen, het beschermen van het klimaat en het milieu en het verbeteren van de inclusiviteit van economische groei. NN IP is nauw betrokken bij de bedrijven waarin zij belegt en bij bedrijven die voor haar portefeuilles in aanmerking komen, zodat de impactrapportage zo robuust mogelijk is. Duidelijke, uitgebreide en consistente metingen zijn essentieel om de werkelijke effecten te beoordelen van de activiteiten en het businessmodel van een bedrijf. NN IP gebruikt eigen tools en raamwerken die meten en bijhouden hoe de bedrijven waarin ze belegt bijdragen aan een duurzamere wereld. Ook gaat NN IP de dialoog aan met bedrijven om de transparantie en verantwoording te versterken.

Huub van der Riet, Lead Portfolio Manager Impact Equity bij NN Investment Partners: “Als impactbelegger is het van groot belang dat we kapitaal op de meest impactvolle manier inzetten. Dit vereist een nauwkeurige beoordeling van de kernactiviteiten van een bedrijf en de ESG-risico’s waarmee het wordt geconfronteerd. Op dit moment is het niet altijd mogelijk om de netto positieve bijdrage van een bedrijf te meten, door verschillen in rapportage en het ontbreken van data. We zorgen er via ons proces echter voor dat ESG-risico’s de positieve bijdragen die worden geleverd niet overschaduwen en we houden waar nodig rekening met eventuele negatieve impact.”

“Impact-aandelenbeleggen zal in de komende vijf tot tien jaar belangrijker worden, doordat externe factoren – de verborgen sociale en milieukosten van een product – duidelijker worden en mogelijk wettelijk worden aangepakt, waardoor de winstgevendheid afneemt.”

“Bedrijven met duurzame businessmodellen die actief bijdragen aan het oplossen van de grootste uitdagingen van de mensheid, zoals klimaatverandering en de toenemende druk op de watervoorraden, zullen goed kunnen omgaan met zo’n veranderend landschap. Dit kan in toenemende mate leiden tot aantrekkelijke rendementen en duurzame groei.”

NN IP voorziet de komende jaren vier belangrijke ontwikkelingen. Een groeiend gevoel van urgentie rond het behalen van de SDG’s naarmate de deadline van 2030 dichterbij komt; de introductie van nieuwe regelgeving die de druk om te veranderen opschroeft; de klimaatcrisis komt nog meer centraal te staan; en beleggers die veel meer gaan verwachten voor wat betreft bewijs dat hun vermogen een concreet verschil maakt in de wereld, in de vorm van rapportage.

NN IP past haar impact equity strategie toe in vier fondsen: het overkoepelende NN (L) Global Equity Impact Opportunities Fund en de drie specifieke fondsen NN (L) Health & Well-Being, NN (L) Climate & Environment en NN (L) Smart Connectivity.

Share Button