T. Rowe Price: Duurzame bedrijven succesvoller in post-corona wereld

Vier bedrijfssectoren die zich onderscheiden op duurzaamheid en positieve impact.

  • De coronaviruspandemie heeft de trends op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) versneld.
  • De maatschappelijke druk is de drijvende kracht achter ongekende veranderingen en de behoefte aan echte oplossingen van zowel overheden als bedrijven.
  • In het huidige klimaat is het belangrijker dan ooit dat bedrijven duurzaamheid in hun langetermijnstrategieën opnemen.

In zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders erkende de CEO van Amazon, Jeff Bezos, de belangrijke rol die zijn bedrijf speelt in het leven van klanten Hij zei: “Klanten rekenen op ons…Amazon kan een positieve impact hebben en een organiserende kracht zijn voor de vooruitgang”. Bezos schetste ook de grote stappen die het bedrijf zet om duurzamer te worden. Dat een van de meest invloedrijke CEO’s van een van de grootste bedrijven ter wereld ervoor kiest duurzaamheid te speerpunt van de bedrijfsstrategie te maken toont volgens Scott Berg, Portfolio Manager, Global Growth Equity Strategy, bij T. Rowe Price, aan dat duurzaamheid niet alleen een gespreksonderwerp is, maar ook steeds meer een belangrijk onderdeel is in de bedrijfsstrategie.

Berg ziet de resultaten van deze verschuiving terug in zijn werk. Hij merkt dat bedrijven zelf de discussie over ESG-thema’s initiëren en gedetailleerde plannen schetsen, waar het voorheen gebruikelijker was dat T. Rowe Price het gesprek hierover begon.

Hoe rekening te houden met ESG in het beleggingsproces?

Voor T. Rowe Price is ESG altijd al een belangrijk gesprekonderwerp geweest, omdat goede ESG-praktijken op de lange termijn leiden tot betere en duurzamere bedrijven. T. Rowe Price heeft ESG-analyse dan ook volledig in zijn beleggingsproces verankerd. Het Responsible Investment team zorgt voor een ESG-analyse op sector- en aandeelniveau, die vervolgens wordt opgenomen in de bedrijfsspecifieke analyses en beleggingsplannen. Daarnaast screent T. Rowe Price zijn gehele portefeuille met behulp van het eigen Responsible Investing Indicator Model om inzicht te krijgen in de kenmerken die betrekking hebben op ESG en om zich bewust te maken van eventuele verhoogde blootstellingen aan specifieke ESG-factoren.

Kijkend naar de wereld van vandaag dan zijn er verschillende sectoren die zich volgens T. Rowe Price positief onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en positieve impact:

Materialen:

De laatste jaren zijn enkele van de warmste ooit geweest, en catastrofale weersomstandigheden (bosbranden, orkanen, overstromingen) tonen de realiteit van de klimaatverandering aan. T. Rowe Price is in toenemende mate op zoek naar bedrijven die de klimaatverandering aanpakken door CO2-opvang en -opslag, gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen en groene alternatieven die hun CO2-voetafdruk actief verminderen. Zo zijn papier- en verpakkingsbedrijven goed gepositioneerd voor de verschuiving van kunststoffen naar duurzamere materialen. T. Rowe Price richt zich ook op bedrijven die industriële gassen produceren die als groenere brandstofalternatieven kunnen worden gebruikt.

Nutsbedrijven:

Bedrijven in deze sector gaan een centrale rol spelen bij het verbeteren van de duurzaamheid van het milieu door hun grote infrastructuur, duurzame inkomensstructuren en de mogelijkheid om te investeren in duurzame energie om de energietransitie te ondersteunen.

Gezondheidszorg:

Voor de uitbraak van het virus, gaf T. Rowe Price de voorkeur aan biologische bedrijven vanwege hun innovatieve vermogen. De verspreiding van het virus heeft het belang van dit soort bedrijven aangetoond. De pandemie heeft ook de trends op het gebied van telehealth versneld. Bedrijven die dergelijke diensten aanbieden, zien een snelle adoptie hiervan omdat ze patiënten helpen om essentiële en veilige communicatie met artsen in stand te houden.

Informatietechnologie:

Een massale en snelle groei in welke sector dan ook veroorzaakt groeipijnen. Zo ook in de technologiesector waar een negatieve focus zich richtte op de moeizame balans tussen economische winst en verplichtingen tegenover de werknemers en de samenleving. Gezien het politieke en maatschappelijke toezicht komen technische bedrijven snel in het reine met hun verantwoordelijkheid om duurzaam te opereren, ook al gaat dit ten koste van het kortetermijnrendement.

ESG-criteria zijn cruciaal voor het vinden van goede groeibedrijven.

Een veranderend economisch klimaat, aangedreven door technologie, heeft de samenlevingen wereldwijd aanzienlijk ontwricht en het is duidelijk dat een of andere vorm van kruising tussen samenleving, bedrijven, beleggers en overheden cruciaal is voor het bestendigen van de economische stabiliteit en het succes. De coronaviruspandemie heeft de adoptie van duurzaamheidstrends met jaren versneld, waardoor het van cruciaal belang is om deze toegenomen focus hierop te begrijpen en in te zien hoe het beleggingsklimaat een nieuwe vorm zal krijgen. ESG is een vast onderdeel van deze nieuwe orde. Bedrijven zullen goed moeten nadenken over hun effect op de sector, de mensen en uiteindelijk op de planeet. Bedrijven die deze verbanden begrijpen zijn vaak de vernieuwers die zich positioneren voor echte en toekomstige groei.

Lees meer in het artikel Sustainability Drives Success in a Post-Coronavirus World van Scott Berg, Portfolio Manager, Global Growth Equity Strategy, bij T. Rowe Price

Share Button