Verduurzaming van de eigen woning mag best iets kosten

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in een nieuw rapport dat veel investeringen om het eigen huis duurzamer te maken maar moeilijk terug te verdienen zijn, zo bericht de NOS. De investeringskosten zijn kortom vaak hoger dan de besparing op de energierekening. Hierdoor dreigt Nederland de doelstellingen, zoals opgesteld in het Klimaatakkoord, niet te halen.

Het PBL legt de lat hoog: het heeft onderzocht hoe rendabel verduurzaming is als wordt nagestreefd om een bestaande rijtjeswoning van 110 m2 zowel gasloos als energieneutraal te maken. Hiervoor moet zowel het laaghangend fruit worden ingezet, zoals isolatie van de zolder en installatie van zonnepanelen, als duurdere opties, zoals installatie van ventilatiesystemen of gevelrenovaties.

In het Klimaatakkoord is afgesproken om tot 2030 1,5 miljoen woningen te verduurzamen, maar woningeigenaren zijn hiertoe niet verplicht. Nu het PBL aangeeft dat bij volledige verduurzaming de opbrengsten niet tegen de kosten opwegen, is het waarschijnlijk dat veel huiseigenaren op hun handen blijven zitten. De studie van PBL bewijst vooral dat de regering met additionele maatregelen moet komen als het energieneutraliteit en loskoppeling van het gasnet tot norm wil verheffen bij renovaties.

Zeker is dat verduurzaming wel degelijk sterke financiële voordelen oplevert wanneer een huiseigenaar minder ambitieuze doelen nastreeft. Wat het optimale doel is, zal per huis verschillen. We wonen tenslotte niet allemaal in een rijtjeshuis van 110 m2. Naast het type huis is ook de technische staat van het huis en het onderhoud zeer bepalend voor de terugverdientijd.

Hoe lang de terugverdientijd is, hangt af van het type investering. In het algemeen geldt: hoe slechter de isolatie van een huis, hoe interessanter het financieel is om te verduurzamen. Vloerisolatie is in zeven jaar terugverdiend als isolatie ontbreekt, en isolatie van een spouwmuur is al na iets meer dan drie jaar winstgevend. Installatie van zonnepanelen zijn bovendien vaak een ‘no regrets option’. De investering in zonnepanelen is nu zo snel terugverdiend dat de overheid de subsidiering via de salderingsregeling afbouwt. Voert de eigenaar deze maatregelen uit op het moment dat het huis toch al in de stijgers staat wegens onderhoud of een verbouwing, dan kunnen de investering nog sneller terugverdiend zijn.

Bovenal is het goed om bij het rekensommetje van het PBL verder te kijken dan alleen de maandelijkse energierekening. Er kleven veel meer voordelen aan verduurzaming. Zo kan iemand die streeft naar energieneutraliteit meer hypothecair lenen (en tegen betere voorwaarden) en stijgt ook de woningwaarde naarmate een woning duurzamer wordt. Een betere isolatie is daarnaast goed voor het milieu en zorgt ook voor wooncomfort. En dat hoeft niet per se financieel rendement op te leveren, dat mag best wat kosten.

Arnold Mulder, Sector Banker Energy bij ABN AMRO Bank N.V.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van ABN AMRO

Share Button