Nog geen oplossing groen beleggen regeling

Het is bekend dat in het nieuwe belastingstelsel 2001 de voordelen van de groen beleggenregeling aanzienlijk minder zijn dan in het huidige stelsel. Veel fondsen hebben daardoor momenteel grote problemen met geldverwerving door afwachtende spaarders. Vermeend, Staatssecretaris van het ministerie van Financiën heeft recent het volgende antwoord gegeven op kamervragen die over deze problematiek zijn gesteld.

Het is bekend dat onder de nieuwe belastingwetgeving participaties in groenfondsen (met een zekere limiet)belastingvrij zullen zijn. Ook is bekend dat de vrees bestaat dat – voor zover groenfondsen thans zouden concurreren met belaste beleggingen en niet zozeer met op dit moment feitelijk onbelaste beleggingen – het fiscale voordeel en daarmee de aantrekkelijkheid van het groene beleggen kan afnemen.

Deze problematiek is thans nog onderwerp van beraad en studie. Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 in de Tweede Kamer heb ik reeds kenbaar gemaakt dat het Kabinet zo spoedig mogelijk komt met voorstellen om groen beleggen aantrekkelijk te houden. In het zogenoemde ondernemerspakket zal hierover duidelijkheid worden verschaft.

Share Button