BACOB introduceert weer een nieuw fonds: Stimulus EMU

Bron
BACOB

BACOB heeft opnieuw een ethisch beleggingsfonds toegevoegd aan haar assortiment: het Stimulus EMU fonds.

Kenmerken
Stimulus EMU belegt uitsluitend in aandelen van beursgenoteerde bedrijven uit onze nieuwe thuismarkt, de EMU. De fondsbeheerders selecteren deze aandelen uit verschillende sectoren en landen en houden de kwaliteit ervan streng in het oog. Op die manier wordt een optimale verhouding tussen het rendement en de veiligheid van de portefeuille nagestreefd.

Stimulus EMU is daarnaast ook een ethische belegging : de gelden worden enkel geïnvesteerd in bedrijven die mens- en milieuvriendelijk ondernemen. Het compartiment draagt het keurmerk van Ethibel vzw. Deze onafhankelijke instelling is gespecialiseerd in het onderzoek en de beoordeling van bedrijven volgens ethische criteria. Het milieubeleid, het sociaal beleid, de kwaliteit van de jobs en de relaties met Derde Wereld-landen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Verder wordt bestudeerd in hoeverre een bedrijf betrokken is bij wapenhandel- en productie, kernenergie, kinderarbeid, onnodige dierenproeven… De bevindingen van Ethibel worden geëvalueerd in het licht van de sector waarin het bedrijf actief is en van de evolutie van het bedrijf. Op basis van dit onderzoek komt een onderneming al dan niet terecht in het investeringsregister van Ethibel, waaruit Stimulus EMU zijn aandelenkeuze put.

Rendement
De economische vooruitzichten voor de eurozone zijn al geruime tijd positief. De ondernemingen kunnen zeker van dit gunstige klimaat profiteren. Ook de economische en financiële harmonisering binnen de EMU levert heel wat voordelen op voor het bedrijfsleven.
Het ethische karakter van een beleggingsfonds heeft op lange termijn geen gevolgen voor het rendement. Ethische beleggingsfondsen genereren immers gelijkaardige opbrengsten als traditionele fondsen.

Veiligheid
De gekozen aandelen zijn afkomstig uit verschillende landen en diverse sectoren en werden geselecteerd volgens strenge financieel-economische criteria die borg staan voor een verantwoorde risicospreiding. Gezien het hier uitsluitend gaat om aandelen uit de eurozone, loopt u ook geen wisselkoersrisico.

Praktisch
* Compartiment van Stimulus Invest, bevek naar Belgisch recht
* Vorm van de aandelen Kapitalisatie-aandelen
* Lanceerperiode van 15 mei tot en met 8 juni 2000
* Eerste inventariswaarde Vrijdag 9 juni, 25 EUR per aandeel
* Plaatsingsprovisie 2,50% bij intrede, geen bij uittrede
* Beurstaks 1 % bij intrede, 0,5 % bij uittrede (met telkens een max. van 15.000 BEF of 371,84 EUR per borderel)
* Fysieke levering 0,20 % leveringstaks en 300 BEF (7,44 EUR) materialisatiekosten. Deze kosten vermijdt u als u de effecten deponeert op een BACOB-effectenrekening.

Gebruik en beoordeling
Stimulus EMU is geschikt wanneer u op lange termijn wilt beleggen in aandelen uit de eurozone. U hoeft de portefeuilleverdeling en de individuele aandelenkeuze niet zelf op te volgen. Bovendien bent u zeker dat uw kapitaal geïnvesteerd wordt volgens ethische criteria die een maatschappelijke én financiële meerwaarde beogen.

Share Button