Pronk en Bos: "Groen beleggen blijft continu groen"

Groen beleggen blijft gericht op de voorhoede van vernieuwende projecten op het gebied van milieu, natuur en energie. Daarom willen minister Pronk (VROM) en staatssecretaris Bos (Financiën) ook voor volgend jaar de lat voor groenprojecten hoger leggen. Dat schrijven de bewindslieden in de notitie "Verdonkergroening Regeling groenprojecten" die zij onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De notitie geeft een toekomstschets van de regeling die het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk maakt in groenprojecten te investeren, het zogenoemde groen beleggen. Inmiddels doen hier zo’n 125.000 mensen aan mee. Naast het vernieuwende karakter, moet het gaan om projecten die nu nog een beperkt eigen rendement behalen, maar in de toekomst wel zelfstandig commercieel te exploiteren zijn.

Verdonkergroening

Door nieuwe technologische ontwikkelingen komt de maatlat voor groenprojecten steeds hoger te liggen. De aanwijzing van projecten verandert dan ook vrijwel jaarlijks. Deze periodieke aanpassingen zorgen ervoor dat de Regeling Groenprojecten continu groen blijft en zich altijd op de voorhoede van projecten richt.
Zo zal de regeling volgend jaar sterk worden beperkt voor de zogeheten Groen-label kassen, een type energiezuinige en milieuvriendelijke tuinbouwkassen. De introductie van deze kassen is namelijk zo succesvol, dat zij niet langer tot de categorie ‘koplopers’ behoren. De kleine voorhoede van hoogwaardige en vernieuwende projecten in de glastuinbouw blijven echter wel onder de regeling vallen. Er loopt een onderzoek naar de manier waarop dat gaat gebeuren.
In de loop van volgend jaar zal ook worden bekeken of bepaalde vormen van duurzame energie inmiddels zo rendabel en economische zelfstandig zijn geworden, dat zij niet langer voor de regeling in aanmerking komen.

Buitenland
Verder willen minister Pronk en staatssecretaris Bos de omvang van groen beleggen in het buitenland vergroten. Nu komen alleen nog buitenlandse projecten met een vermogen tot tien miljoen gulden (ruim viereneenhalf miljoen euro) voor de regeling in aanmerking. bewindslieden willen vanaf volgend jaar ook projecten tot twintig miljoen gulden (ruim 9 miljoen euro) kunnen toestaan.
Ook gaat er wat veranderen voor de zogenoemde Joint Implementation projecten; projecten in Midden en Oost-Europa die gericht zijn op het beperken van de uitstoot van CO2. Vanaf volgend jaar vallen deze projecten alleen onder de regeling als het door Nederlands geld gefinancierde deel van de bereikte CO2-reductie uitsluitend op conto van Nederland kan worden bijgeschreven. De precieze aanpassingen van de regeling komen in een ministeriële regeling te staan die per 1 januari 2002 in werking treedt.

Share Button