Provincie Drenthe gaat ethisch beleggen

Gedeputeerde staten van Provincie Drenthe stellen de staten voor de beleggingsmix van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen te wijzigen. Het geld van dit Nazorgfonds wordt vervolgens ethisch belegd.

GS willen gaan beleggen volgens de duurzaamheidbenadering van Lombard Odier Asset Management (LOAM). Bij deze benadering worden sociale, economische en milieubelangen integraal beoordeeld. Deze benadering, waarbij de duurzaamheid centraal staat, vergt een veelzijdige beoordeling van bedrijven en hun management. Naast de gangbare commerciële en financiële aspecten, moeten beleggingsanalisten zich laten overtuigen van de aanwezigheid van een onderbouwd maatschappelijk verantwoord beleid en van de loyaliteit en de integriteit van de managers.

Share Button