Start Fortis L Fund Equity Socially Responsible Europe

Bron
Fortis

Op 15 maart is Fortis Investment Management (FIM) gestart met Fortis L Fund Equity Socially Responsible Europe (voorheen Fortis L Fund Equity Euro Job). Dit fonds belegt in aandelen van Europese ondernemingen die voldoen aan de sociale en milieutechnische criteria van de FTSE4Good Europe Index, die tevens de benchmark is voor het fonds. Om een optimaal rendement te garanderen zorgt FIM voor een juiste geografische en sectorale spreiding. Op deze wijze combineert Fortis L Fund Equity Socially Responsible Europe sociaal verantwoord beleggen met een goede performance. Hiermee speelt FIM in op de behoefte van klanten die kritischer worden ten aanzien van het beleid van ondernemingen.

Het selecteren van ondernemingen voor Fortis L Fund Equity Socially Responsible Europe werkt als volgt. Het Britse onderzoeksinstituut Ethical Investment Research Service (EIRIS) maakt, op basis van de criteria die zijn opgesteld door FTSE4Good, een screening van alle ondernemingen die zijn opgenomen in de FTSE Developed Europe Index. Allereerst worden bedrijven uit een aantal minder sociaal verantwoorde branches uitgesloten. Het gaat hier om bedrijven uit de tabaks- en wapenindustrie en bedrijven die zich bezighouden met kernenergie. De overgebleven ondernemingen worden vervolgens getoetst op hun beleid ten aanzien van het milieu, mensenrechten en de relatie met betrokkenen bij de onderneming, zoals werknemers, aandeelhouders etcetera. Alleen de ondernemingen die aan alle criteria voldoen worden opgenomen in de FTSE4Good Europe Index.

Als fondsbeheerder selecteert Fortis Investment Management vervolgens de ondernemingen uit deze index. Naast sociale en milieutechnische aspecten beoordeelt FIM de ondernemingen tevens op een gezond financieel beleid.

Sociaal verantwoord beleggen
In de Verenigde Staten bestaan al langer fondsen die sociale criteria betrekken in hun beleggingsbeleid. Hier wordt inmiddels 15% van het totaal belegd vermogen op een sociaal verantwoorde wijze geïnvesteerd. In Europa maakt sociaal verantwoord beleggen de sterkste groei door in het Verenigd Koninkrijk. Tussen eind 1999 en eind 2000 is het aantal fondsen dat naast financiële criteria ook nog sociale criteria hanteert daar met bijna 20% gestegen. Inmiddels lijkt ook in de rest van Europa deze beleggingsfilosofie aan populariteit te winnen. Het totale vermogen in fondsen met sociaal-ethische criteria in heel Europa (inclusief het VK) bedroeg eind 2000 ¤ 11 miljard

Kenmerken
* Naam: Fortis L Fund Equity Socially Resposible Europe (voorheen Fortis L Fund Equity Euro Job)
* Ingangsdatum: 15 maart 2002
* Beheerder: Fortis Investment Management
* Munt: euro
* Inschrijving: dgelijks tegen de netto vermogenswaarde (berekend de volgende werkdag en gepubliceerd in de belangrijkste kranten)
* Beheerkosten: 1,25% per jaar
* Asset class: 100% aandelen
* Type belegging: het fonds belegt in aandelen van Eurpoese ondernemingen, die voldoen aan de sociale criteria van de FTSE4Good. Deze criteria zijn toegepast door Ethical Investment Research Service (EIRIS)
* Benchmark: FTSE4Good Europe Index
* Beursnotering: aan de beurs van Luxemburg
* ISIN code (C): LU0082276915
* ISIN code (D): LU0082276832

Share Button