Jaarverslag 2001 van ETHIBEL & STOCK at STAKE bevestigt vertrouwen van duurzame beleggers

"Ethisch beleggen is duurzaam", zo luidt het in de inleiding bij het jaarverslag 2001 van de vzw Ethibel en van haar zusterbedrijf, de nv Stock at Stake. Uit onze korte terugblik op het tienjarige bestaan van Ethibel blijkt dat duurzaam beleggen vaste voet aan de grond heeft gekregen op de Belgische investeringsmarkt.

Uit de cijfers blijkt bovendien dat de beleggers in duurzame fondsen vertrouwen hebben in het Ethibel kwaliteitslabel voor duurzame beleggingen. Meer dan 60% van de duurzame fondsen op de Belgische markt draagt het Ethibel label en/of baseert zijn aandelenselectie op het Ethibel investeringsregister. Van al het kapitaal dat midden 2001 belegd werd in Belgische sociaal-ethische fondsen, een volume van bijna 1,25 miljard EUR, ging 88% naar portfolio’s die hun waarden selecteren volgens de Ethibel duurzaamheidsfilosofie. Met andere woorden, bijna negen van de tien Belgen die in 2001 opteerden voor duurzaam beleggen, kozen voor Ethibel.

Ethibel antwoordde op de toenemende belangstelling voor duurzaam beleggen met een diversificatie en uitbreiding van haar activiteiten. Ethibel werd een ‘groep’, met de oprichting naast zich van de autonome nv Stock at Stake, die vanaf januari 2001 alle onderzoeksactiviteiten van de vzw Ethibel overnam.

Voor 2001 kan de Ethibel Groep enkele belangrijke verwezenlijkingen voorleggen:
* Een gevoelige uitbreiding van het investeringsregister: b.v. door toevoeging van bedrijven uit de Pacific en spreiding van het register over de belangrijkste industrietakken.
* Een verdere verdieping van haar onderzoeksmethodologie: o.a. de verfijning van de procedures voor het onderzoek naar de betrokkenheid van bedrijven bij ‘praktijken die maatschappelijk ter discussie staan’.
* Verdere diversificatie van haar producten, met, naast het Ethibel-label:
– een aanbod van overheidsobligaties op basis van landenstudies;
– sectoranalyses, waarvan sommige ook beschikbaar als aparte publicatie (b.v. de sectorstudie van de Europese auto-industrie);
– producten van internationale partners, zoals de EPM van het Britse Eiris en de SiRi-500 databank.
* Een solide verankering in de internationale wereld van het duurzaam beleggen, met het lidmaatschap van SiRi, een internationale coalitie van de voornaamste screeningbureaus voor duurzame beleggingen en van ASrIA, een nieuw Zuid-Oost-Aziatisch forum waarvan zowel Ethibel als Stock at Stake stichtende leden zijn.

En de toekomst? Die begint vandaag. Onze plannen voor 2002 zijn al in volle uitvoering.

De uitbouw van een sterk Europees draagvlak van het Ethibel-keurmerk voor duurzame beleggingen staat bovenaan de agenda.

Tegelijk pakken we één van de grootste uitdagingen voor 2002-2003 aan: het overtuigen van de institutionele beleggers van het maatschappelijke belang van een hoge kwaliteitsstandaard bij het vastleggen van sociaal-ethische criteria.

Share Button