Kabinetscrisis treft groene beleggers

Bron
Algemeen Dagblad

Links


(Gepubliceerd in het Algemeen Dagblad van 18 oktober 2002).

De groene beleggers worden gedupeerd door de val van het kabinet Balkenende. Daardoor blijft de onzekerheid over de toekomst van het groene beleggen nog langer bestaan. ,,Het had allemaal klaar moeten zijn, nu wordt het naar de toekomst geschoven. De beleggers die al een half jaar in onzekerheid leven, moeten nog langer wachten”, vindt Bas Rüter, voorzitter van de gezamenlijke groenfondsen.

Het kabinet Balkenende maakte bij zijn aantreden bekend 100 miljoen euro te willen bezuinigen op onder meer groen beleggen. Voorgesteld werd een belastingvoordeel op het beleggen in milieuvriendelijke projecten en fondsen te schrappen. Dit bezuinigingsvoorstel zorgde voor flinke onrust. Beleggers dumpten in paniek hun groene aandelen. De verenigde groenfondsen en banken noemden het overheidsbeleid onbetrouwbaar. Middels overleg werd geprobeerd de overheid te overtuigen de regeling grotendeels overeind te houden of een overgangsregeling op te tuigen. Dat overleg schoot de laatste maanden best wel op, maar door de kabinetscrisis ligt de zaak nu gewoon stil, zo zegt Rüter. Weliswaar werken de ambtenaren op de diverse ministeries gewoon door, maar een echt besluit wordt pas genomen met een nieuwe regering. En dat duurt nog wel even, want de verkiezingen worden in januari gehouden. Rüter denkt niet dat de huidige regeringsploeg een beslissing neemt over groen beleggen: ,,Dat zou erg merkwaardig zijn.” Het is ongebruikelijk dat een demissionaire regeringsploeg besluiten neemt over belangrijke zaken.
Tijdens het overleg in de afgelopen maanden werd duidelijk dat de bezuiniging gehandhaafd wordt, maar dat de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en VROM wel op zoek waren naar geld uit andere potjes. Daarnaast wordt de drempel verhoogd voor het financieren van nieuwe groenprojecten.
De groene sector is overigens niet de enige partij die baalt van de onduidelijkheid en vertraging. Ook de verzekeringswereld heeft net als de groensector last van een kopersstaking.
Door de kabinetscrisis is het onwaarschijnlijk dat de plannen om het spaarloon en de basisaftrek lijfrente begin 2003 af te schaffen ongeschonden de eindstreep halen.

Share Button