VBDO overhandigt pot Groen Beleg met 16.000 handtekeningen aan Staatsecretaris Van Eijck voor het behoud van de Groenregeling

Bron
VBDO

Links


Hedenmorgen zijn de 16.000 handtekeningen die de VBDO de afgelopen twee maanden heeft ontvangen overhandigd aan Staatsecretaris Stefan van Eijck van Financien. De staatsecretaris complimenteerde de VBDO voor de sympathieke wijze waarop zij de actie heeft gevoerd. Van Eijck wilde echter niet zo ver gaan zelf zijn handtekening voor de actie te zetten.

De heer Piet Sprengers, directeur van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onderstreepte ook het unieke karakter van deze actie. Volgens hem is het nog niet eerder voorgekomen dat beleggers zich op deze wijze tot de overheid richtten.

Sprengers zei getroffen te zijn door de opmerkingen van Van Eijck in de 2e Kamer dat de groenregeling ‘free riders aantrok’: Een heleboel burgers zouden volgens Van Eijck gebruik maken van de groenregeling die toch al van plan waren om in groen te beleggen.

Sprengers: "Mensen die soms voor het eerst van hun leven gingen beleggen, die in duurzame projecten een stabiele belegging zagen want immers ook de overheid was daar voor, die beleggers worden nu bedankt. Hun maatschappelijke betrokkenheid wordt door de overheid niet meer op prijs gesteld. Ze krijgen zelfs het stempel ‘free riders’ opgeplakt!"

Ook begreep Sprengers niet waarom Van Eijck kon spreken van ‘overstimulering’ als nog geen 1% groen wordt belegd en alsof er te veel groene projecten worden gerealiseerd.

Volgens Sprengers verdwijnt met het afschaffen van de heffingskorting ook het groen en sociaal ethisch beleggen: "De regeling zal door zijn omslagpunt zakken".

In zijn reactie gaf Van Eijck te kennen dat hij zich goed kon voorstellen "dat als de kaasschaafmethode wordt toegepast, met het resultaat dat groen beleggen sneuvelt, dat u zegt daar ga ik me sterk voor maken. Weet dan dat u daar niet alleen in staat, want ook de kamerleden hier samen (red: Stuger van LPF en Vendrik GL) met anderen hebben nadrukkelijk hun stem laten klinken en ik neem aan dat die stem zal doorklinken op het moment dat wij aanstaande maandag het debat hierover openen."

Van Eijck wees er op dat het aanstaande maandag bij de behandeling van het Belastingplan aan de Kamer is om te beslissen. "Op het moment dat een kamermeerderheid me terugfluit en zegt we willen daar toch op een andere manier inhoud aangeven, dan ben ik de laatste die dat zou tegenhouden."

Share Button