Milieudefensie: ‘Nu de andere banken nog!’

Milieudefensie is verheugd over de stap van ASN Bank om haar beleggingen in de Wereldbank en de Europese Investeringsbank (EIB) te schrappen. De milieuorganisatie hoopt dat andere banken dit goede voorbeeld snel zullen volgen.

Milieudefensie onderschrijft de kritiek van ASN Bank dat het milieu-, sociaal- en mensenrechtenbeleid van de EIB ver onder de maat is en dat de Wereldbank haar eigen richtlijnen op deze gebieden niet naleeft. Beide banken zijn belangrijke financiers van projecten voor olie- en gaswinning en mijnbouw. Juist bij dit type projecten doen zich veel milieuproblemen voor, en bovendien blijken ze in het geheel niet bij te dragen tot armoedebestrijding. Volgens een dit voorjaar uitgelekt intern evaluatierapport van de Wereldbank zou deze instelling in landen waar geen goed bestuur is, zulke projecten op basis van haar eigen richtlijnen niet meer moeten ondersteunen. Er is vooralsnog echter geen enkele aanwijzing dat de Wereldbank haar beleid wil wijzigen.

Momenteel buigt de Wereldbank zich over een door oliemaatschappij BP gevraagde lening van 300 miljoen dollar voor de financiering van een geplande oliepijpleiding van Azerbeidzjan via Georgië naar Turkije. Dit project heeft internationaal al tot vele protesten geleid. De pijpleiding zal door beschermde natuurgebieden lopen en bij lekkages kunnen minerale bronnen worden aangetast. Azerbeidzjan staat in de top-5 van meest corrupte landen. Bovendien heeft BP met de overheden van de drie betrokken landen wurgcontracten afgesloten die de oliemaatschappij
vrij spel geven en die BP vrijwaren van sociale en milieuregels. Milieudefensie heeft de Wereldbank dan ook meermalen opgeroepen dit project niet te financieren. Na de zomer beslist de Wereldbank.

Share Button