ASN Bank schrapt beleggingen in Europese Investeringsbank en in Wereldbank

Bron
ASN Bank

Op basis van een uitgebreide duurzaamheidanalyse stopt ASN Bank per direct haar beleggingen in de Europese Investeringsbank (EIB) en de Wereldbank. Grootste bezwaar is het gebrek aan duurzaam beleid van de EIB en de negatieve effecten die de projecten van de Wereldbank hebben op milieu en lokale bevolking. De bestaande belegging in de EIB wordt van de hand gedaan.

‘De EIB scoort over de gehele linie, qua milieu-, sociaal- en mensenrechtenbeleid, een onvoldoende om in aanmerking te komen voor een belegging van ASN Bank. De Wereldbank is wel transparant en hanteert heldere criteria, maar leeft haar eigen richtlijnen in de praktijk onvoldoende na’, aldus Jeroen Jansen, adjunct-directeur van ASN Bank.
Volgens ASN Bank hebben beide banken een sterke uitstraling in de financiële wereld en worden de investeringen in projecten vaak gevolgd door andere financiers. ‘Met ons besluit niet te investeren in EIB en de Wereldbank, willen wij het signaal afgeven dat deze toonaangevende mondiale investeerders volstrekt niet voldoen aan de duurzame beginselen waarop organisaties wereldwijd steeds explicieter worden aangesproken’, zegt Jansen.

ASN Bank verwijt de EIB een gebrek aan transparantie, het ontbreken van milieuexpertise, eigen milieubeleid en -criteria en het gemis aan sociale indicatoren om de impact op de lokale bevolking in kaart te brengen. ‘De EIB heeft geen inzage in het soort projectfinancieringen en verzuimt voortgang van en impact op het milieu en de leefomgeving te controleren. Ook ontbreekt duurzaamheidverslaglegging en heeft de EIB het UNEP (United Nations Environmental Programme) niet ondertekend. Voor een grote financier als de EIB vinden wij het ontbreken van eigen milieubeleid, het gebrek aan eigen milieuexpertise en het niet bestaan van een toetsingmechanisme om de effecten van projecten te kunnen toetsen, onbegrijpelijk. De impact van de gefinancierde projecten in infrastructuur, oliewinning, mijnbouw, afvalwerking en stuwdammen is enorm. Het gebrek aan duurzaamheid keuren wij af’, aldus Jansen.

De Wereldbank (WB) onderscheidt zich in positieve zin van de EIB op het terrein van transparantie, het voeren van eigen criteria in milieu, sociaal beleid en mensenrechten. Ook verstrekt de WB veel meer informatie over de projectfinancieringen en beschikt zij over een eigen toetsingscommissie. De schoen wringt bij het in praktijk brengen van haar eigen richtlijnen op het gebied van duurzaamheid. Jansen: ‘Grote projecten in olie en transport in Afrika, Azië en Oost-Europa veroorzaken ingrijpende problemen die een enorme reikwijdte hebben. Ongewilde effecten van door de WB ondersteunde projecten zijn corruptie, milieuvervuiling en gedwongen verhuizingen van de lokale bevolking, die optreden ondanks de criteria en het onafhankelijk toezicht. De omvang van de projecten versterkt de problematiek in absolute zin en daarmee sluiten wij de WB uit van belegging.’

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich in haar economisch handelen daardoor leiden. Economische groei mag volgens ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of worden afgewenteld op toekomstige generaties.
De ASN Bank is de grootste duurzame bank in Nederland. De ASN Bank is actief op het gebied beleggen, sparen, kredieten en hypotheken. Klanten kunnen bankieren via internet, per post of telefoon. De ASN Bank is opgericht in 1960 en maakt deel uit van de SNS Reaal Groep.

Share Button