Eurosif Transparantie Richtlijnen worden getest door duurzame beleggingsfondsen in geheel Europa

Eurosif (European Sustainable and Responsible Investment Forum), het Europese platform voor duurzame beleggers, heeft vandaag de pilot versie van haar Transparantie Richtlijnen gelanceerd. Deze Richtlijnen zijn bedoeld om het consumentenvertrouwen in duurzame beleggingsfondsen te behouden en te vergroten. De Europese markt voor duurzaam beleggen wordt gekenmerkt door hoge dynamiek en sterke groei.

De pilotversie van de Richtlijnen, die medegefinancierd wordt door de Europese Commissie, is vanaf dit moment beschikbaar voor fondsmanagers. Het pilot project zal ongeveer een jaar duren. Eurosif hoopt dat gedurende deze periode de duurzame beleggingsfondsen in Europa hun ervaringen met en commentaar op de Richtlijnen willen delen, zodat de lange termijn ontwikkeling en toepassing van de Richtlijnen gewaarborgd is. Fondsen die zich reeds hebben aangemeld zijn: Friends Provident/ISIS Stewardship Funds, Henderson’s European Fund, and Jupiter Green Funds.

Als basis voor de Eurosif Richtlijnen hebben de VBDO Richtlijnen voor Transparantie van Duurzame Beleggingsfondsen gediend. Deze Richtlijnen werden op februari 2002 van kracht en worden op dit moment reeds toegepast door tien Nederlandse duurzame beleggingsfondsen. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling is medeoprichter van Eurosif.

Het ontstaan van de Richtlijnen is gestimuleerd door de maatschappelijke wens om meer helderheid te verschaffen over de benadering van duurzaam beleggen door de "retail" fondsen. Door de Richtlijnen te onderschrijven en toe te passen, kunnen fondsen op een positieve manier hun transparantie richting stakeholders (belanghebbenden) vormgeven. Matt Christensen, directeur van Eurosif, zegt hierover: "Fondsbeheerders zullen de Richtlijnen gebruiken om duidelijker te kunnen laten zien hoe zij een duurzaam beleggingsfonds samenstellen. Hierdoor krijgen geïnteresseerde beleggers veel beter inzicht in de sociale en milieucriteria die door het duurzame fonds gehanteerd worden."

De Transparantie Richtlijnen fungeren als een gedragscode voor duurzame beleggingsfondsen en hebben een drieledige functie: 1) het verschaffen van duidelijkheid voor particuliere beleggers over de selectiemethodiek van duurzame beleggingsfondsen; 2) een betere vergelijking mogelijk maken tussen de verschillende fondsen; 3) het bevorderen van een verdere professionalisering van de markt voor duurzaam beleggen.

De Richtlijnen concentreren zich op zowel het beleid als de activiteiten van het beleggingsfonds, waarbij onderwerpen zoals investeringscriteria, onderzoeksmethoden, dialoog met ondernemingen en stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen aan de orde komen. Beleggingsfondsen die aan de Richtlijnen willen voldoen moeten onder meer verantwoording afleggen over de wijze waarop de duurzaamheid van ondernemingen, die in de portefeuille opgenomen zijn, getoetst wordt.

Openheid van de fondsen over deze onderwerpen maakt het voor zowel ondernemingen als duurzame beleggingsanalisten mogelijk om de behoeften van duurzame beleggers beter te begrijpen. Dit zal vervolgens resulteren in verbeteringen in de kwaliteit en relevantie van informatie die beschikbaar wordt gesteld aan beleggers.

Dominique Bé (Europese Commissie, Directoraat Generaal voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken) zegt over de Richtlijnen: "Wij zijn bijzonder blij dat Eurosif een intermediaire rol heeft gespeeld in het opstellen van deze Richtlijnen, zodat er meer duidelijkheid ontstaat in de markt voor duurzaam beleggen. De Richtlijnen kunnen niet alleen gebruikt worden door de duurzame beleggingsfondsen, maar ook door reguliere financiële dienstverleners om de vraag naar meer transparantie beter vorm te geven."

De Eurosif Transparantie Richtlijnen zijn potentieel een voorloper van de ontwikkeling van een verscheidenheid aan nationale initiatieven. Bovendien beantwoorden ze aan de roep van de Europese Commissie om toenemende openheid over de wijze waarop de duurzame "retail" beleggingsfondsen communiceren over de maatschappelijk aspecten van hun beleggingsbeleid.

Share Button