Onderzoek: ruim 30% van de charitatieve instellingen duurzaam te beleggen

Dutch Sustainability Research (DSR) en ING Investment Management (IIM) hebben een representatief onderzoek afgerond naar het duurzame beleggingsgedrag van grotere fondsenwervende charitatieve instellingen in Nederland. Er bestaat een steeds luider wordende roep in Nederland dat charitatieve instellingen hun maatschappelijke doelstellingen ook tot uiting moeten brengen in hun vermogensbeheer. DSR en IIM hebben onderzocht in hoeverre charitatieve instellingen dit in de praktijk toepassen.

Vrijwel alle charitatieve instellingen zijn het er over eens dat duurzaam beleggen een belangrijke ontwikkeling is. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 30% reeds concreet actief is op het terrein van duurzaam beleggen. Nog eens 30% overweegt een duurzaam beleggingsbeleid te ontwikkelen. Hoewel een meerderheid van mening is dat duurzaam beleggen geen significante invloed heeft op rendement of risico, denkt 32% dat dit toch zal resulteren in een daling van het rendement. Een ruime meerderheid van charitatieve instellingen denkt dat inzicht in de duurzaamheidprestaties van ondernemingen leidt tot een betere inschatting van beleggingsrisico’s. Opvallend is dat 70% van de ondervraagde charitatieve instellingen van mening is dat zij een rol hebben te spelen in het bevorderen van duurzaam beleggen. Het duurzame beleggingsbeleid van charitatieve instellingen blijkt voornamelijk te worden toegepast voor de aandelenportefeuille (81%). Bij slechts 31% wordt gebruik gemaakt van het beleid voor de vastrentende portefeuille. Als belangrijkste reden voor het opstellen van een duurzaam beleggingsbeleid wordt het passen van de missie bij de organisatie genoemd. Sociale onderwerpen blijken veel vaker van belang te worden gevonden dan milieu-onderwerpen. Bij Nederlandse pensioenfondsen was al eerder een vergelijkbaar beeld waargenomen. Kinderarbeid wordt door de meeste charitatieve instellingen genoemd als een belangrijk onderwerp, gevolgd door arbeidsomstandigheden, mensenrechten en wapens.

Share Button