"Dag van het Ethisch Beleggen" 2004 in teken kinderarbeid

Dit jaar zal "De Dag van het Ethisch Beleggen" gehouden worden op 18 november a.s. en het thema kinderarbeid behandelen.

Deze dag wordt jaarlijks door de ASN Bank georganiseerd in De Rode Hoed in Amsterdam.
De kwestie kinderarbeid behoort echt tot de kern-issues van het ethisch beleggen. Op de ‘Dag van het Ethisch Beleggen’ willen de organisatoren over dit onderwerp de ‘diepte’ in. Is ‘tegen’ zijn niet te simpel. Welke concrete problemen en mogelijke oplossingen zijn er? Is er een rol weggelegd voor het bedrijfsleven? Wat zijn de feiten? Hoe kan de duurzame belegger een zinnig kinderarbeid-criterium hanteren?

Gastsprekers zijn onder meer Frans Röselaers, directeur van de ILO en verantwoordelijk voor het VN programma ‘Elimination of Child Labour’, Prof. Lieten, de eerste hoogleraar Kinderarbeid aan de UVA, Albert Martens, plv. directeur Ikea Nederland en verantwoordelijk voor Human Resource Management Ikea International en Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep. Uiteraard zal ook de ASN Bank haar visie geven en een opmerkelijk publieksonderzoek presenteren over Kinderarbeid in relatie tot Beleggen.

Share Button