84% van alle Nederlanders faliekant tegen kinderarbeid

De ASN Bank heeft, op de zesde Dag van het Ethisch Beleggen, een opmerkelijk publieksonderzoek over kinderarbeid in relatie tot ethisch beleggen gepresenteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat 84% van alle Nederlanders tegen kinderarbeid is. Dit gegeven gecombineerd met de cijfers van UN/ILO over het onvoorstelbare hoge aantal (jonge) kinderen dat elke dag gevaarlijk en onderbetaald werk moet verrichten, zou doen vermoeden dat het als issue hoog op de agenda staat van eenieder die zich enigszins verantwoordelijk acht. Helaas is niets minder waar.

De harde miljoenencijfers en bedrijven die vanuit exportzones opereren

De Dag van het Ethisch Beleggen vandaag stond geheel in het teken van zinnige investeringscriteria voor bedrijven en instellingen die zich geconfronteerd zien met het schrijnende fenomeen kinderarbeid.
Frans Röselaers (directeur ILO) presenteerde harde cijfers waaruit bleek dat wereldwijd 352 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar oud, elke dag economisch actief zijn. Daarvan zijn 171 miljoen kinderen, al dan niet gedwongen, te werk gesteld onder gevaarlijke en/of gezondheidsbedreigende omstandigheden. Röselaers stelt dat ‘met name bedrijven die opereren vanuit exportzones hun lokale verantwoordelijkheden niet langer mogen ontlopen’. Kristoffel Lieten (Hoogleraar Kinderarbeid UVA) betoogde dat het probleem niet op te lossen is door de verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven of zelfs de consument te leggen; ‘alle partijen moeten zich concentreren op integraal beleid waarbij het kind centraal staat, in plaats van blijven focussen op de utopia van het afschaffen van kinderarbeid.

De financiële wereld moet zich niet langer verschuilen

In het debat dat volgde, gaf Gerard Oonk (Landelijke India Werkgroep) aan dat kinderarbeid altijd en overal rigoureus moet worden afgewezen. Dit omdat volgens hem ‘alleen daarmee de cirkel doorbroken kan worden en volwassenen weer hun rechtmatige arbeidsplaats in kunnen nemen om vervolgens hun kinderen te kunnen onderhouden en naar school te sturen’.
Als ervaringsdeskundige liet Albert Martens (Ikea Nederland) weten dat Ikea haar verantwoording op dit gebied zeer serieus neemt, maar ook beseft dat er nog een lange weg te gaan is. Jeroen Jansen (ASN Bank), sloot zich in het debat aan bij het standpunt dat ook al eerder door directeur Ewoud Goudswaard van ASN Bank in zijn openingsspeech was ingenomen. De financiële wereld moet veel meer intrinsieke aandacht moet hebben voor het mondiale probleem van kinderarbeid. Ewoud Goudswaard: ‘laten we in de discussie over duurzaam ondernemen ons niet langer verschuilen achter termen als corporate governance, engagement en de code Tabaksblatt. Maar de uitdaging aannemen om een issue dat er echt toe doet, zoals kinderarbeid, om te zetten in directe actie.’

98% van de Nederlanders vindt dat het bedrijfsleven verantwoording moet nemen

Uit het ASN Bank publieksonderzoek blijkt verder dat 98% van de ondervraagden vindt dat het bedrijfsleven zich met meer moet bezig houden dan met het commerciële resultaat alleen. Vervolgens vindt slechts 5% dat banken geen rekening hoeven houden met het fenomeen kinderarbeid. Ook in de straatinterviews neemt de gemiddelde Nederlander flink afstand: ‘kleine kinderen horen nog niet te werken voor geld, ze horen de vrijheid te hebben naar school te gaan’. Zowel uit het onderzoek als uit de straatinterviews blijkt dat de Nederlandse consument nu nog niet op de hoogte is, maar wel graag zou willen weten wat de bank doet met het ingelegde geld. Ook moet er wat hen betreft veel meer aandacht worden gegeven aan het controleren op kinderarbeid bij investeringen. Hierop aansluitend zal de ASN Bank, als voorloper op het gebied van ethisch beleggen in Nederland, haar criterium met betrekking tot kinderarbeid verder aanscherpen.

Sterke groei ASN Beleggingsfondsen in 2004

Ondanks het matige beursklimaat zijn de beleggingsfondsen van ASN Bank dit jaar al bijna met 100 miljoen euro gegroeid tot 650 miljoen. De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank marktleider op het gebied van duurzaam bankieren en actief op het gebied van beleggen, sparen, kredieten en hypotheken. De ruim 200.000 klanten kunnen bankieren via internet (www.asnbank.nl), per post of telefoon. ASN Bank is opgericht in 1960 en maakt deel uit van de SNS Reaal Groep.

Share Button