Aftrap Internationaal Jaar van het Microkrediet

Op 18 november vindt in New York de aftrap plaats van het Internationale Jaar van het Microkrediet van de Verenigde Naties. Oikocredit, ’s werelds oudste en meest ervaren financier van microkredietorganisaties, stelt dat microkrediet gericht moet zijn op duurzaamheid om echt zinvol te zijn.

“Met het Internationale Jaar van het Microkrediet (2005) van de Verenigde Naties zullen sociaal-ethische beleggingen veel aandacht krijgen. Ook zal er extra geld worden vrij gemaakt voor sociaal-ethische beleggen. We moeten echter blijven hameren op het belangrijkste doel van microkrediet, namelijk duurzame ontwikkeling voor de toekomst,” aldus de bestuursvoorzitter van Oikocredit, Phyllis Kibui.

“Veel organisaties richten zich met de beste bedoelingen alleen op de meest rendabele microfinancieringsinstellingen (MFI’s) om zo voor hun aandeelhouders het geld zo veilig mogelijk te beleggen. Oikocredit probeert daarentegen een grotere groep economisch actief te maken en richt zich op echte duurzame ontwikkeling door middel van partnership”, volgens Phyllis Kibui. Kibui heeft inmiddels veertien jaar ervaring in microkrediet via Women’s World Banking en werd in 2003 gekozen tot bestuursvoorzitter van Oikocredit.

Al bijna 30 jaar lang is Oikocredit een bruggenbouwer tussen mensen mét vermogen en mensen die juist vermogen nodig hebben om een beter bestaan voor zichzelf op te kunnen bouwen. Meer dan 23.000 particuliere beleggers en kerken hebben in de loop der jaren een aandelenkapitaal bij elkaar gebracht van bijna 200 miljoen euro. Met meer dan 60 miljoen euro uitstaand kapitaal in microkrediet, heeft Oikocredit een succesformule gevonden om armen te bereiken en duurzame ontikkeling te ondersteunen.

“Onze aandeelhouders accepteren een lager financieel rendement. Zo kunnen wij een grotere groep van MFI’s selecteren die leningvoorwaarden stellen die aansluiten op de behoeften van armen en met redelijke terugbetalingstermijnen werken zodat leningnemers economisch kunnen groeien en uitbreiden. Als leningnemers volledig onderworpen zijn aan onredelijke terugbetalingstermijnen, kunnen zij nooit duurzame beslissingen nemen,” zegt Phylis Kibui.

“Onze regiomanagers en lokale medewerkers hebben dagelijks contact met onze bestaande en potentiële partners en bouwen zo een relatie op. Door deze nauwe samenwerking en de betrokkenheid van onze beleggers kunnen wij ons richten op een rechtvaardiger samenleving. Zo kunnen wij de economische ontwikkeling van een brede doelgroep ondersteunen in de vorm van investeringen in microkrediet, landbouw, onderwijs, handel en andere sectoren. Deze investeringen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame armoedebestrijding.”

Share Button