Portfolio 21, een Belgisch ethisch financieel product voor verzekeraars

De verzekeringspool van de financiële groep Dexia en het studie- en analysedepartement van Ethibel, Stock at Stake, brengen een nieuw financieel product op de markt: Portfolio 21! Dit nieuwe beleggingsfonds komt tegemoet aan de specifieke behoeften van verzekeraars.

De problemen waarmee verzekeringsfondsen hebben af te rekenen verschillen immers van de problemen van traditionele beleggers aangezien verzekeringsfondsen een bepaald rendement moeten behalen binnen een gegeven termijn. Dit vereist een zeer voorzichtige evaluatie en een weloverwogen risicomanagement (max. 3 op een schaal van 0 tot 5). Het nieuwe fonds respecteert die risicocriteria zowel op het niveau van de sectorale (overwicht van de financiële sector) en geografische (stabiele landen) spreiding van aandelen en obligaties als op het niveau van het beheer. Wat is er dan nieuw? Er is ook een niet-financieel criterium: het respect voor de minimumovereenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Ter herinnering: syndicale vrijheid, verbod op gedwongen of verplichte arbeid, kinderarbeid en uitsluiting van alle vormen van discriminatie.

Als emittenten in de portefeuille die criteria niet onderschrijven, worden ze op een ‘watch list’ geplaatst. Stock at Stake zal vervolgens een dialoog aangaan met die emittenten om hen aan te moedigen hun praktijken te verbeteren en de IAO-conventies na te leven. Deze procedure is een aanvulling op de IAO-procedure die voorziet in een periodiek rapporterings- en controlesysteem, maar die geen sancties kan treffen ingeval de overeenkomsten niet worden nageleefd. Portfolio 21 kan daarentegen wel sancties treffen, want als het bedrijf in kwestie de situatie niet verbetert, wordt het uit het fonds verwijderd. Portfolio 21 wordt beheerd door Dexia Asset Management en Stock at Stake. Ieder jaar gebeurt een conformiteitscontrole van de portefeuille.

Share Button