Provincie Gelderland heeft problemen met beleggingsbeleid Global Sustainability Fund van Loyalis

Op 12 november 1999 is het Nazorgfonds opgericht. Uit het fonds worden de kosten voor de (eeuwigdurende) nazorg bestreden van stortplaatsen en depots voor baggerspecie, die op of na 1 september 1996 nog afval ontvingen. Het fonds wordt gevoed door de opbrengsten van de nazorgheffingen aan de exploitanten alsmede door de behaalde rendementen en beleggingsopbrengsten. In december 2005 hebben PS een nieuw beleggingsstatuut voor het Nazorgfonds vastgesteld. Door het verschil in benadering van het begrip ‘maatschappelijk verantwoord beleggen’ belegt het Global Sustainability Fund van Loyalis in de Food, Beverage & Tobaccosector, hetgeen voor een deel (het tabaksdeel) niet conform het nieuwe Gelderse beleggingsstatuut is.

Vanwege de hoge kosten van het alternatief om in andere fondsen te beleggen stellen GS voor toch een deel van de middelen van het Nazorgfonds te beleggen in het Global Sustainability Fund en daarmee te accepteren dat de belegging in geringe mate afwijkt van de richtlijnen van het Gelderse beleggingsstatuut.

Share Button