Oikocredit: in 2006 al 100 miljoen aan kredieten voor ontwikkeling

Met nog enkele maanden in 2006 te gaan, heeft Oikocredit over de eerste negen maanden al voor meer dan 100 miljoen euro aan financieringen goedgekeurd; een recordbedrag in Oikocredit’s dertigjarig bestaan. Sinds 2002 (33 miljoen euro) is het bedrag aan goedgekeurde leningen daarmee verdriedubbeld. Een spectaculaire groei in krediet voor ontwikkeling.

De meest recente goedkeuring van de kredietcommissie van Oikocredit betreft CDC, een kleine microfinancieringsinstelling (MFI) in India, die vrouwen van een lagere kaste op het arme platteland van Tamil Nadu bereikt. Het verstrekken van een lening van 350.000 euro aan CDC sluit aan op het doel van Oikocredit om mensen (en vooral vrouwen) te bereiken die geen toegang hebben tot de reguliere kapitaalmarkten. “Veel traditionele banken voelen zich momenteel aangetrokken tot microfinanciering en investeren in gevestigde instellingen, wat betekent dat onbekende MFI’s als CDC vanwege hun te grote risicoprofiel niet worden bediend. Het is ons doel om juist ook dit type MFI’s, dat grote behoefte aan ondersteuning heeft, te financieren,” aldus Tor Gull, algemeen directeur van Oikocredit.

Nobelprijs Yunus

De grote publiciteit rond het toekennen van de Nobelprijs voor de Vrede aan professor Muhammad Yunus vestigt de aandacht opnieuw op microfinanciering, met een nadruk op de kracht van microkrediet en toegang tot financiële dienstverlening in ontwikkelingslanden. Zoals het Nobelcomité verklaarde: “Duurzame vrede kan niet worden bereikt tenzij grote bevolkingsgroepen manieren vinden om uit de armoede te breken. Microkrediet is zo’n manier.”

Toenemende vraag naar krediet

Al meer dan dertig jaar verstrekt Oikocredit leningen aan levensvatbare ondernemingen van kansarme mensen, onder andere in de koffie-, fair trade- en microfinancieringssector. Sinds 1975 is het ontwikkelingsconcept van Oikocredit in de ogen van belanghebbenden veranderd van een complex model naar een succesvol middel dat bijdraagt aan armoedebestrijding. En de vraag naar deze kredieten neemt voortdurend toe.

Met wereldwijd bijna 300 microfinancieringsinstellingen is Oikocredit op dit moment één van de grootste private financiers in deze sector.

Share Button