Als impactinvesteren wil slagen, moet het meer doen dan alleen financieren

Bij impactinvesteren gaat het, zeker in het geval van Oikocredit, primair om het maken van impact die de wereld een stukje beter maakt. Daar is meer voor nodig dan alleen financiering.

Bij de due diligence van nieuwe partners kijkt Oikocredit als impactinvesteerder uiteraard niet alleen naar de financiële en organisatorische weerbaarheid van de organisatie die het wil financieren. Er wordt ook gekeken naar de sociale impact die de beoogde partner maakt. Een impactinvesteerder kijkt immers naar impact, risico en rendement. En ook in die volgorde.

Oikocredit selecteert zijn partners op strenge ESG-criteria en maakt ook ‘sociale‘ afspraken over de impact die het beoogt met de financiering. Men kijkt daarbij tevens of er zaken te verbeteren vallen, zoals of de instelling meer impact zou kunnen maken. En daar komt een uitgebreid trainingsprogramma, ‘capacity building‘, om de hoek kijken. Want Oikocredit probeert daarbij zoveel mogelijk de partners en toekomstige partners te ondersteunen met trainingen. Deze trainingen worden gegeven met lokale organisaties. Zij weten immers het beste wat er leeft onder de lokale bevolking en hoe die het beste bereikt kan worden.

Op dit moment heeft Oikocredit drie specifieke trainingsprogramma’s lopen:

  • Monitoringsprogramma’s

    Programma’s die er op gericht zijn om de impact van de financiering van partners te monitoren. Het primaire doel van Oikocredit is om de zelfredzaamheid van mensen te verbeteren. Dat doet het onder andere door het verstrekken van financiering aan bijna 600 microfinancieringsinstellingen die op hun beurt kleine leningen verstrekken aan mensen die een eigen onderneming willen opbouwen. In dit type programma’s helpt Oikocredit zijn partners om data te verzamelen om de impact van deze financieringen te meten.

  • Landbouwprogramma’s
    Oikocredit is actief in het financieren van landbouw. Landbouw is altijd kwetsbaar, omdat er veel externe factoren zijn die landbouw beïnvloeden, zoals ziektes, natuurverschijnselen of fluctuaties in prijs. Maar anders dan bij ons komt daar in Latijns-Amerika, Afrika en Azië nog wat bij: daar zijn veelal mensen die werken in de landbouwsector laag opgeleid. Opleidingen in deze sector zijn dan ook uiterst belangrijk en vormen het grootste gedeelte van Oikocredits trainingsprogramma. Zo zijn er onder andere opleidingen over een optimale opbrengst van landbouwgronden zonder het milieu te belasten en opleidingen over hoe om te gaan met prijsschommelingen.
  • Risicomanagementprogramma’s
    Via Oikocredits microfinancieringspartners werden vorig jaar ruim 32 miljoen eindklanten bereikt. Deze partners dienen dus op een adequate manier hun risico’s te managen en een goede due diligence uit te voeren bij klanten. Ook daar helpt Oikocredit zijn partners bij.

Juist deze combinatie van het verstrekken van financiering én het geven van trainingen is in onze ervaring cruciaal om effectief te zijn als impactinvesteerder. Een ervaring die we de afgelopen 45 jaar hebben opgedaan en waardoor we effectief hebben kunnen bijdragen aan het verbeteren van de levenssituatie van mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Eric Holterhues, Directeur Oikocredit Nederland

Share Button