Miljoenen aan pensioengeld naar wapens

Nederlandse pensioenfondsen beleggen in bedrijven die clusterbommen en landmijnen produceren. Grote fondsen als ABP, PGGM en het Spoorwegfonds zitten voor miljoenen in de Amerikaanse wapenindustrie.

Het televisieprogramma Zembla liet zondagavond zien dat Nederlandse pensioenfondsen in 2006 voor euro 229 mln hebben belegd in Amerikaanse clusterbommenproducenten. Vorig jaar staken de fondsen euro 59 mln in mijnenfabrieken. Ook zou veel geld gaan naar bedrijven die het niet zo nauw nemen met kinderarbeid en milieu.

Voorzitter Hans Alders van het pensioenfonds PGGM voor de zorgsector liet Zembla weten dat over de controversiële beleggingen wordt gesproken en dat hij niet uitsluit dat het fonds tot de conclusie komt dat ‘wij dat niet meer moeten doen’. De voorzitter van het Spoorwegpensioenfonds, Eelco Nikkels, zei dat zijn fonds ‘op voorhand geen bedrijven uitsluit. Ook geen wapenfabrikanten’.

‘Clustermunitie is verwerpelijk wapentuig, maar we hebben voor onszelf geen richtlijnen die ons verbieden om daarin te beleggen’, aldus directeur beleggingen Roderick Munsters van het ABP. Het fonds voor ambtenaren (2,5 miljoen deelnemers) belegt volgens Zembla in zeven bedrijven die clusterbommen produceren.

De woordvoerder van ABP zegt niet ‘willens en wetens’ in de wapenindustrie te beleggen, maar dat deze industrie soms verknoopt is met andere bedrijfstakken. ‘Wij moeten onze beleggingen natrekken en zo nodig aanpassen.’

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen stelde zondagavond dat de betreffende fondsen grote spelers zijn op het financiële veld en dat zij hun maatschappelijke rol serieus nemen. ‘De Nederlandse pensioenfondsen werken continu aan de aanscherping van hun principes. Veel fondsen hebben een beleid rond maatschappelijk verantwoord beleggen, dat ze in de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk uitvoeren.’

PvdA-kamerlid Staf Depla heeft minister Donner van Sociale Zaken opgeroepen om in de Tweede Kamer uitleg te geven. Kamerlid Krista van Velzen van de SP pleitte er zondag voor dat de overheid pensioenfondsen verplicht hun investeringen openbaar te maken.

Share Button