DSR: de discussie over beleggen door pensioenfondsen in clusterwapens kan nu inhoudelijk gevoerd worden

Bron
DSR

Dutch Sustainability Research, specialist in onderzoek naar de duurzaamheid van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd roept de politiek en financiële instellingen op om de discussie over beleggen in bedrijven betrokken bij onder andere de productie en verkoop van clusterwapens, milieuschade en kinderarbeid nu inhoudelijk te voeren.

Naar aanleiding van vragen in het televisieprogramma Zembla van zondag 18 maart jl. over criteria bij beleggingen door enkele pensioenfondsen maakten deze nu bekend dat zij de lijst met bedrijven waarin zij beleggen gaan publiceren. Deze transparantie is op zich een goede zaak maar volgens Ronald Lubberts, directeur van Dutch Sustainability Research nog geen afdoende antwoord. Ronald Lubberts: “Het is van belang dat institutionele beleggers nu keuzes gaan maken. Deze keuzes moeten degelijk zijn en op basis van inhoudelijke argumenten worden gemaakt.”

“De betrokkenheid van bedrijven in de productie van clusterwapens, maar ook in andere controversiële wapens is niet altijd even eenvoudig vast te stellen. Dit heeft onder andere te maken met het ondoorzichtige karakter van de defensie industrie. Welke wapens worden als clusterwapen gedefinieerd? Op welke wijze zijn bedrijven betrokken bij de productie van deze wapens? Is de betrokkenheid direct of indirect? Wanneer is de betrokkenheid van een bedrijf voldoende substantieel om er als belegger niet in te beleggen? Wanneer en op welke wijze kan de dialoog met de ondernemingen gezocht worden? Vragen waar institutionele beleggers criteria en richtlijnen voor dienen vast te stellen. Dit dient weloverwogen en goed gefundeerd te gebeuren.” Lubberts: “Het is van belang dat pensioenfondsen en andere financiële instellingen hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de samenleving nu serieus nemen en duurzaam beleggingsbeleid opstellen dat past bij hun aard en achtergrond. De kennis en ervaring om dit uit te voeren is beschikbaar“.

Dutch Sustainability Research (DSR) is sinds 2002 actief op het gebied van onderzoek en consultancy met betrekking tot duurzaam beleggen. Een kernactiviteit is analyseren en benchmarken van de duurzaamheidsprestaties van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd. Met deze activiteit biedt DSR investeerders onder andere informatie met betrekking tot de betrokkenheid van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd bij controversiële activiteiten als schendingen van mensenrechten, arbeidsrechten en milieuschendingen. DSR onderhoudt een uitgebreide database van ondernemingen betrokken bij de productie van clusterwapens, landmijnen, biologische wapens, chemische wapens, munitie met verarmd uranium en nucleaire wapens.

DSR is in 2002 opgericht door Triodos Bank, pensioenfonds PGGM en Fortis MeesPierson. DSR is oprichter en de officiële vertegenwoordiger in de Benelux van SiRi Company. SiRi Company is het grootste mondiale onderzoeksnetwerk op het gebied van duurzame beleggingsinformatie en heeft als doelstelling het substantieel vergroten van de kwaliteit van onderzoek ten behoeve van duurzaam beleggen wereldwijd. Door een mondiale dekking van haar onderzoek heeft SiRi Company een database met objectieve en gestandaardiseerde informatie van meer dan 2.500 ondernemingen en organisaties. Deze informatie voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen in de branche. Een tweede kernactiviteit van DSR is het adviseren en begeleiden van financiële instellingen bij het vaststellen en uitwerken van hun duurzame investeringsbeleid. Een derde kernactiviteit is in opdracht van cliënten onderzoek te verrichten naar actuele duurzaamheidsthema’s. Door al deze activiteiten heeft DSR diepgaande, feitelijke en actuele kennis van de financiële sector.

Share Button