VBDO blijft deelnemers pensioenfondsen oproepen tot actie

Bron
VBDO

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is blij met de toezegging van de vier grootste pensioenfondsen dat zij transparanter worden over hun beleggingen. Ondanks deze toezegging vandaag in verschillende media blijft de VBDO deelnemers aan pensioenfondsen oproepen tot actie. “Transparantie is nog maar de eerste stap. Wij roepen ook op tot een duurzamer beleggingsbeleid, met meer aandacht voor mens en milieu”, aldus Giuseppe van der Helm, directeur VBDO.

Via de website van de VBDO, www.vbdo.nl, kunnen mensen een voorbeeldbrief downloaden die zij naar hun eigen pensioenfonds kunnen versturen. In deze brief wordt de nadruk gelegd op het feit dat pensioenfondsen geld beleggen van particulieren. Particulieren die op dit moment geen invloed hebben op de keuze voor de bedrijven waar hun pensioenfonds geld in steekt. Met deze brief kunnen deelnemers aangeven, naast transparantie, ook duidelijke richtlijnen te willen voor een duurzamer beleggingsbeleid. “Het is te gek voor woorden dat pensioenfondsen geen richtlijnen opstellen om een duurzaam beleggingsbleid te voeren, terwijl het geld dat ze voor die beleggingen gebruiken aan hen toevertrouwd wordt door goedwillende mensen die sparen voor hun oude dag.” De VBDO steunt hierin dus volledig de roep om een gedragscode waarvoor Robeco vandaag in de Volkskrant pleit.

De VBDO dringt al enige tijd aan op meer transparantie van pensioenfondsen. Gisteren nog publiceerde zij een onderzoek naar het stemgedrag van acht institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen, naar hun stemgedrag op Amerikaanse aandeelhoudersvergaderingen. Uit het onderzoek bleek dat zij in de meeste gevallen tegen duurzame resoluties stemmen.

De VBDO

De VBDO maakt zich sterk voor een duurzame kapitaalmarkt. Een markt die naast financiële criteria ook rekening houdt met sociale- en milieucriteria. Geldstromen bepalen volgens de VBDO in belangrijke mate de kansen van een duurzame samenleving en het is dus zaak dat de spelers op de kapitaalmarkt zich hiervan bewust zijn. De VBDO maakt multinationals én beleggers bewust van hun rol door nieuwe activiteiten te initiëren en haar mening te geven over gewenste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De VBDO heeft inmiddels meer dan 4000 particuliere en institutionele leden en onderhoudt goede relaties met het bedrijfsleven.

Share Button