Pensioenfondsen stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen niet voor duurzaamheid

Nederlandse institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen, stemmen in 82 % van de gevallen tegen duurzame resoluties die in de Verenigde Staten tijdens aandeelhoudersvergaderingen worden ingediend. Dat blijkt uit een onderzoek naar het stemgedrag van acht Nederlandse institutionele beleggers van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Het onderzoek is ook als input gebruikt voor de documentaire ‘Het clusterbom gevoel’ van Zembla, die op 18 maart is uitgezonden.

De institutionele beleggers zijn opvallend stil over de reden waarom zij tegen de resoluties stemmen. Alleen het Pensioenfonds Metal Elektro geeft via de website een verklaring voor haar stemgedrag. Zonder transparantie op dit gebied is de logische conclusie dat de institionele beleggers het niet eens zijn met de resoluties. Ook niet als die een onderwerp behandelen als het voeren van een wereldwijd geaccepteerde standaard op het gebied van mensenrechten of arbeidsomstandigheden.

Een ander opvallend gegeven is dat deze ‘tegenstem’ in de meeste gevallen in één lijn ligt met het advies dat het management van de onderneming geeft. De VBDO kan niet anders dan concluderen dat institutionele beleggers zo min mogelijk in conflict willen komen met het management over milieu en sociale issues. Dit in tegenstelling tot de conflicten die die men wel bereid is op te zoeken als het gaat om financiële issues. Vervolgens vraagt de VBDO zich af wat de ondertekening van de Principles for Responsible Investment door ABP en PGGM in april 2006 betekenen, wanneer zij hier in hun stemgedrag geen invulling aan geven.

In navolging van het onderzoek en de documentaire van Zembla roept de VBDO deelnemers aan pensioenfondsen op tot actie. “Het betreft zoveel mensen die, zonder dat zij het weten, indirect in clusterbommen of kinderarbeid beleggen. Met al deze mensen samen kunnen we het verschil maken en de pensioenfondsen oproepen tot transparantie en duurzaamheid”, aldus Giuseppe van der Helm, directeur VBDO.

Het is het tweede jaar op rij dat de VBDO onderzoek doet naar het stemgedrag van acht Nederlandse institutionele beleggers op het gebied van duurzame resoluties in de Verenigde Staten. Onderzocht zijn ABP, PGGM, PME, SPF, ING, Aegon, ABN AMRO en Robeco. Ten opzichte van 2006 is het aantal stemmen vóór duurzame resoluties gegroeid met 6% wat duidt op een iets actievere houding van institutionele beleggers ten opzichte van duurzame onderwerpen.

De VBDO heeft besloten om de komende jaren flink in te zetten op het verduurzamen van pensioenfondsen aangezien zij grote spelers zijn op de kapitaalmarkt en alle Nederlanders die sparen voor hun pensioen vertegenwoordigen. De VBDO is van mening dat al die mensen op de hoogte gesteld moeten worden van het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds.

Share Button