ASN Bank boekt in 2006 winst op alle fronten

Bron
ASN Bank

De ASN Bank realiseert in 2006 een belangrijke groei en sterke nettowinst:

• Het klantenbestand is met ruim 54.000 nieuwe klanten gegroeid naar 318.000 (+20%)
• Het totale vermogen onder beheer nam toe met € 843 miljoen naar € 3.832 miljoen (+28%)
• Het vermogen van de duurzame ASN Beleggingsfondsen nam toe met € 182 miljoen naar € 1.167 miljoen, (+18%)
• De toevertrouwde middelen namen toe met € 661 miljoen naar € 2.665 miljoen (+33%)
• De netto winst steeg sterk met € 1,4 miljoen en kwam uit op € 6,8 miljoen (+26%)
2006: verdere groei klanten en spaartegoed

Een aantrekkelijk rendement, een heldere visie op duurzaamheid, gecombineerd met de hernieuwde belangstelling voor het klimaat, zorgde voor een toename van ruim 54.000 nieuwe klanten.

De toevertrouwde middelen van ASN Bank zijn in 2006 met een aanzienlijk bedrag van € 661 miljoen gestegen naar ruim € 2.665 miljoen; een stijging van 33%. De groei is voornamelijk te danken aan aantrekkelijke spaarproducten samen met een concurrerend rentetarief, zoals ASN Optimaalrekening en ASN Ideaalsparen.

Beleggingsproducten profiteerden mee in 2006

De beleggingsfondsen van de ASN Bank hebben ook in 2006 een belangrijke groei doorgemaakt. Het vermogen van de ASN Beleggingsfondsen steeg het afgelopen jaar met € 182 miljoen naar € 1.167 miljoen. Dit is een stijging van bijna 18%. Door deze groei steeg in 2006 het aandeel van de ASN Beleggingsfondsen in de totale markt voor duurzame fondsen in Nederland naar 39,7%.

Bij de beleggingsfondsen ging speciale aandacht uit naar de succesvolle introductie van het ASN Small & Midcap Fonds. Zonder externe campagne werd een fondsomvang van € 28 miljoen bereikt en een rendement van 9,6% gerealiseerd. Opvallend is en blijft ook de belangstelling voor het ASN Milieu & Waterfonds. De fondsomvang verdrievoudigde tot € 112 miljoen en er werd een rendement van 28,8% gerealiseerd.

Toelichting op de financiële resultaten

De opbrengsten zijn in 2006 belangrijk toegenomen. Dankzij positieve renteontwikkelingen is het renteresultaat toegenomen. Ondanks de sterke groei in klanten en beheerd vermogen is de kostenstijging beperkt gebleven tot 9%. Hierdoor is de netto winst gestegen met 26%.

Verwachtingen voor 2007

De ASN Bank verwacht ook in 2007 een flinke autonome groei te kunnen realiseren. Zij wordt hierin gesteund door de erkenning van consumenten, die vinden dat de ASN Bank in Nederland de beste service en value for money biedt. Zo bleek onlangs uit onderzoek van Independer2. Ook verdient zij de erkenning van beleggingsprofessionals, die de ASN Bank typeren als de meest klantvriendelijke en transparante aanbieder van beleggingsfondsen. Dit laatste op basis van onderzoek van Fonds.nl.

Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van de ASN Bank: ‘Het is natuurlijk fantastisch dat we erkenning krijgen van zowel de eindgebruiker als van de beleggingsadviseurs. Maar ook de hernieuwde belangstelling voor klimaat, mensenrechten en duurzaamheid, belangrijke thema’s binnen de missie van de ASN Bank, en de verwachte verdere economische groei zal de ASN Bank in de kaart spelen.’

Share Button