Profijtelijk beleggen in schoon water via Robeco

Bron
Robeco

Nederlandse particuliere beleggers kunnen vanaf deze week beleggen in het SAM Sustainable Water Fund. De vraag naar zoet water stijgt enorm, in met name India, China en het Midden-Oosten. Door klimaatverandering en vervuiling is er tegelijkertijd steeds minder schoon water beschikbaar. Het SAM Sustainable Water Fund investeert sinds 2001 succesvol in bedrijven die oplossingen voor deze schaarste bieden. De Zwitserse Sustainable Asset Management Group is wereldleider op het gebied van beleggen in fondsen die duurzaamheid bevorderen via nieuwe technologieën.

Dat er in grote delen van Afrika een chronisch gebrek aan water is, is algemeen bekend. Ook in andere werelddelen, bijvoorbeeld Australië en Azië, is schoon water echter minder vanzelfsprekend dan in Nederland. Daar waar water wel ruim voorhanden is, zijn mensen zich zelden bewust van de enorme hoeveelheden die worden gebruikt om in onze dagelijkse behoeften te voorzien. Voor de productie van een kopje koffie is alles bij elkaar 140 liter water nodig. Voor het produceren van een kilo brood is zo’n duizend liter water nodig. Plantaardig materiaal kost gemiddeld vijfhonderd liter de kilo.

Het SAM Sustainable Water Fund spitst zich toe op beleggingen in vier segmenten: 1. Distributie en beheer van water, met bedrijven die zich richten op het voorkomen van het verlies van water bij transport; 2. Waterzuivering en waterverwerking, bijvoorbeeld het efficiënt zuiveren van drinkwater en het recyclen van afvalwater. Dit laatste gebeurt nog op zeer beperkte schaal; 3. Efficiënt watergebruik, bijvoorbeeld bedrijven die de apparatuur leveren voor het meten van waterverbruik; 4. Water en voedsel, met bedrijven die middelen voor voedselproductie leveren en daarvoor zeer efficiënt met water omgaan.

Het fonds in het kort:

Fondstype: aandelen
Gevestigd in: Luxemburg
Datum 1e koers: 28 september 2001
Benchmark: MSCI World NET EUR
Beheervergoeding: 1,5%
Valuta: EUR
ISIN Code: LU0133061175
Dividenduitkerend: nee
Prospectus: voor nadere informatie over de risico’s en kosten van het product verwijzen we naar het prospectus dat te vinden is op de website van Robeco.

Share Button