Klimaatverandering? Niet met mijn geld

Nederlandse banken veroorzaken met hun

investeringen drie keer zoveel CO2 uitstoot als heel Nederland in een
jaar. De banken investeren 20 keer meer in klimaatschadelijke projecten
zoals oliewinning en kolencentrales, dan in klimaatvriendelijke,
duurzame energie. Van de Nederlandse banken scoort ABN AMRO het slechtst
als het gaat om de impact op het klimaat. Dit blijkt uit een rapport dat
Milieudefensie vandaag publiceert. Onder het motto “Klimaatverandering?
Niet met mijn geld!” start Milieudefensie tegelijkertijd een campagne,
waarbij consumenten worden opgeroepen naar een klimaatvriendelijke bank
over te stappen.
Milieudefensie roept de banken en hun klanten op om klimaatvriendelijker
te bankieren via de website www.nietmetmijngeld.nl. “Banken hebben een
enorme invloed op klimaatverandering. Hun investeringen in fossiele
brandstoffen zorgen voor een uitstoot van 594 miljoen ton van het
broeikasgas CO2, meer dan drie keer de hoeveelheid die heel Nederland in
een jaar uitstoot,” zegt Donald Pols, campagneleider Energie en Klimaat
van Milieudefensie. “Tegenover de 118 miljard die banken investeren in
de productie van fossiele brandstoffen, staat een schamele 6,6 miljard
euro aan investeringen in duurzame energie.” De banken zelf geven maar
weinig informatie over de impact van hun investeringen op het klimaat.
Het rapport van Milieudefensie geeft hiervan voor het eerst een
onthutsend overzicht.

Klanten van klimaatonvriendelijke banken kunnen veel CO2 uitstoot
besparen door hun geld over te hevelen naar een bank die beter
presteert. “Als een klant van ABN AMRO tweeduizend euro spaargeld
overhevelt naar Rabobank, bespaart hij al net zoveel CO2 uitstoot als
wanneer hij alle gloeilampen in huis vervangt door spaarlampen,” legt
Pols uit. “En wie tienduizend euro spaargeld overhevelt van ABN Amro
naar Triodos bank of ASN Bank, vermijdt zelfs een hoeveelheid CO2
uitstoot die even groot is als wanneer je een half jaar de auto niet
gebruikt.”
Via de website nietmetmijngeld.nl kunnen consumenten zien hoeveel CO2
hun bank met hun spaargeld veroorzaakt. Klanten kunnen hun bank via de
site mailen en een overstappakket aanvragen om naar een
klimaatvriendelijke bank over te stappen. “We hopen dat consumenten en
organisaties massaal van deze mogelijkheden gebruik gaan maken”, zegt Pols.

ASN Bank en Triodos Bank zijn de meest klimaatvriendelijke banken van
Nederland. “Andere banken kunnen daar een voorbeeld aan nemen door fors
minder geld te investeren in vieze fossiele brandstoffen,” vindt Pols.
“Er moet veel meer geïnvesteerd worden in energiebesparingen en duurzame
energie. We hebben alle hens aan dek nodig bij het oplossen van het
klimaatprobleem. Invloedrijke partijen zoals de banken hebben de
speciale verantwoordelijkheid snel actie te ondernemen en
klimaatvriendelijk te investeren.”

Share Button