Triodos Bank stimuleert met SEKEM obligatielening de groei van duurzame Egyptische onderneming

Met een SEKEM obligatielening biedt Triodos Bank particuliere beleggers in Nederland de mogelijkheid rechtstreeks te investeren in de ontwikkeling van SEKEM. SEKEM, Egyptisch voor ‘Vitaliteit van de zon’, is producent van biologische voedingsmiddelen, kleding en natuurgeneesmiddelen en is gevestigd in de woestijn nabij Cairo. SEKEM wordt wereldwijd gezien als koploper in duurzaam ondernemen en is in Egypte marktleider op het gebied van biologische producten.

De looptijd van de obligatielening bedraagt vijf jaar met een vaste rente van 6,5% per jaar. De emissieperiode is van 15 september tot en met 16 november 2007.

Het groene wonder aan de Nijl
SEKEM is in 1977 opgericht door Ibrahim Abouleish (1937). Deze ondernemer wilde met de oprichting van SEKEM en de introductie van de biologisch-dynamische landbouw in Egypte bijdragen aan de bestrijding van armoede, uitputting van de aarde, milieuvervuiling en sociale problemen zoals overbevolking en analfabetisme. De onderneming omvat naast biologische boerderijen ook een kinderdagverblijf, scholen voor basis- en middelbaar onderwijs, een medisch centrum en een academie voor toegepaste kunsten en wetenschappen. De SEKEM producten worden verkocht in Egypte en geëxporteerd naar voornamelijk Europa en de Verenigde Staten. Abouleish ontving voor zijn visionaire werk in 2003 de Right Livelihood Award, een prestigieuze prijs, beter bekend als de alternatieve Nobelprijs. SEKEM heeft zich ontwikkeld tot wat wel het groene wonder van Egypte wordt genoemd.

Triodos is al jaren financier van SEKEM en heeft bijgedragen aan de voorspoedige groei van SEKEM tot een gezonde onderneming. SEKEM wordt internationaal gezien als een voorbeeldproject waaruit door de integratie van bedrijfsactiviteiten, kunst, wetenschap en religie een ontwikkelingsmodel is ontstaan dat wereldwijd ingezet kan worden voor het verbeteren van levenskwaliteit.

SEKEM is de afgelopen tien jaar exponentieel gegroeid en wil deze groei voortzetten. Het geld dat via de obligatielening beschikbaar komt, wordt door SEKEM onder andere geïnvesteerd in nieuwe machines en bedrijfsgebouwen voor de productie van biologisch textiel en natuurgeneesmiddelen. Het bedrijf boekte over 2006 een omzet van EUR 17,5 miljoen en een winst na belasting van EUR 1,3 miljoen. Per 30 juni 2007 was het balanstotaal van EUR 55 miljoen.

Triodos-Doen, één van de fondsen onder management van Triodos Bank, verstrekt handelsfinancieringen aan SEKEM die dienen als voorfinanciering van exportcontracten met Europese afnemers. Daarnaast neemt Triodos Innovation Fund sinds februari 2007 samen met de Duitse GLS Bank deel in SEKEM. Beide partijen hebben zitting in de Raad van Commissarissen van SEKEM Groep.

Share Button