Verlaging disconteringsvoet leidt tot hogere intrinsieke waarde van ABN AMRO Groen Fonds

Bron
ABN AMRO

De beheerder van het ABN AMRO Groen Fonds, ABN AMRO Investment Management Funds B.V., maakt bekend dat na overleg met de accountant is besloten tot een aanpassing van de waarderingsgrondslag van groenleningen. De marktrente voor groenleningen wordt afgeleid van de marktrente voor vergelijkbare onderhandse niet-groene leningen door daarop een afslag toe te passen. Deze afslag vormt een weerspiegeling van het belastingvoordeel voor beleggers in groenleningen, alsmede van marktomstandigheden voor groenprojecten.

Met ingang van maandag 24 september 2007 zal de afslag, in lijn met de ontwikkelingen op de markt van groenleningen, worden verhoogd van 75 basispunten tot 120 basispunten. De verhoging van de afslag leidt tot een verlaging van de disconteringsvoet, waardoor de intrinsieke waarde naar verwachting zal stijgen met ongeveer 0,7%.

Het ABN AMRO Groen Fonds is een beursgenoteerd beleggingsfonds met een closed-end structuur. Het aantal uitstaande participaties ligt vast waardoor de beurskoers, afhankelijk van vraag en aanbod, aanzienlijk kan fluctueren. Op 13 september 2007 bedroeg de intrinsieke waarde EUR 48,11 per participatie, de slotkoers bedroeg EUR 44,05.

De portefeuille van het ABN AMRO Groen Fonds bestaat uit leningen met een goede kwaliteit en/of leningen welke worden gegarandeerd door een garantiesteller met een solide debiteurenkwaliteit.

Share Button