Haagse PvdA wil dat gemeente duurzaam belegt

De gemeente Den Haag moet het geld dat zij in kas heeft op een duurzame en verantwoordelijke manier beleggen en beheren. Dat vindt de PvdA-fractie in de Haagse gemeenteraad. De raadsfractie gaat dit onderwerp tijdens de algemene politieke beschouwingen aan de orde stellen in de gemeenteraad.

De gemeente Den Haag moet een voortrekkersrol spelen op het gebied van duurzaam en verantwoordelijk bankieren, stellen de PvdA-raadsleden Lobke Zandstra en Bas Sepers. Doordat de gemeente eerst geld int en het pas een tijd later uitgeeft heeft ze tijdelijk veel geld in kas. Inwoners van Den Haag hebben het recht te weten hoe hun belastinggeld wordt weggezet en welke gevolgen deze beleggingen hebben voor mens en milieu. De raadsleden willen dat de gemeente het geld zoveel mogelijk belegt in duurzame en milieuvriendelijke fondsen.

Voor klanten is vaak niet duidelijk wat er met hun geld gebeurt. Onlangs bleek dat gerenommeerde banken en pensioenfondsen ook beleggen in bedrijven die zich bezighouden met verwerpelijke zaken als clusterbommen. Ook voor de raadsleden blijkt het moeilijk een beeld te krijgen waarin de gemeente haar geld belegt.
Toch denkt de PvdA dat de gemeente op dit gebied wel degelijk goede afspraken over kan maken met de banken. "Wij willen dat de wethouder financiën het begrip duurzaamheid een belangrijke rol laat spelen bij het kiezen van een bank en vooral bij het kiezen van de fondsen waarin belegd wordt. Het gaat om miljoenen euro’s per jaar dus hier valt heel veel duurzaamheidswinst te behalen”, zeggen de raadsleden Lobke Zandstra en Bas Sepers.

Share Button