Portfolio21 voor duurzame verzekeraars succesvol in Belgie

Drie jaar geleden werd "Portfolio 21" aangekondigd als een model voor duurzaam beleggen op maat van de verzekeringssector. Op basis van deze filosofie wordt er vandaag in België meer dan 10 miljard euro belegd. Meteen is "Portfolio21" het belangrijkste project inzake maatschappelijk verantwoord beleggen in ons land (België).

Meer dan een miljoen gezinnen, honderden ondernemingen en tientallen overheidsinstellingen nemen via hun verzekeringspremies of via de stortingen in het kader van hun aanvullende pensioenen deel aan het "Portfolio 21"-project. "Belangrijk is dat het hier om een ‘onrechtstreekse’ deelname gaat", stelt Jos Leys, Sustainable Development Officer, Dexia : "Portfolio21 is immers geen product waar mensen kunnen op intekenen, het is een model dat de initiatiefnemers ervan hanteren om de financiële reserves waarover ze beschikken duurzaam te beleggen. De mensen kiezen dus in principe niet voor een verzekeringspolis bij Dexia of een aanvullend pensioen bij Sepia cvba, of voor een lidmaatschap bij de financiële holding Arcopar, omwille van de Portfolio21-filosofie, wel omdat ze vinden dat ze daar goede voorwaarden krijgen. Dus totaal los van de manier waarop het geld dat ze daarvoor inbrengen, door die instellingen wordt gebruikt".

Als duurzaam beleggingsmodel dat openstaat voor alle institutionele beleggers gaat Portfolio21 uit van het principe dat het welzijn van de mensen centraal staat in elke interpretatie van duurzame ontwikkeling. Daarom focust het project op bijkomende criteria zoals mensenrechten en milieunormen, en wordt daar transparant over gecommuniceerd. Vigeo (vroeger Stock at Stake nv), een ratingkantoor inzake maatschappelijk verantwoord investeren, staat in voor de technische uitwerking en verfijning van het model en voor het screenen van de bedrijven waarin wordt belegd. Wat de milieucriteria betreft worden enkel bedrijven uitgesloten die ernstige en onomkeerbare schade toebrengen aan het milieu. Concurrerende technologieën of politieke debatten (bv. over kernenergie) hebben geen invloed op de beleggingen.

Wat de mensenrechten betreft wordt nagegaan of de bedrijven waarin wordt belegd de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) naleven. "Dat is niet altijd gemakkelijk", vertelt Jos Leys, "Wat doe je met een bedrijf dat ‘controverse’ oproept inzake inbreuken op de mensenrechten of waartegen een proces loopt, maar dat nog niet veroordeeld is? Dergelijke zaken moeten permanent worden opgevolgd en besproken". Daarover wordt ook transparant bericht. Het eerste voortgangsrapport over de ontwikkeling en toepassing van Portfolio21, dat afgelopen maand werd voorgesteld, volgt daarvoor de Principes voor verantwoord beleggen (PRI), die vorig jaar door de Verenigde Naties werden gelanceerd. Nog een Portfolio21-primeur voor België.

Share Button