Uitkomsten Duurzaam Beleggen Enquête Fortis

De resultaten van de Duurzaam Beleggen Enquête van Fortis Investments zijn bekend. In totaal hebben meer dan duizend Nederlanders hun mening gegeven over thema’s zoals het klimaat, sociale vraagstukken en investeren in een leefbare wereld. Een ding komt in elk geval duidelijk uit de resultaten naar voren: in Nederland bestaat wel degelijk de wil om te investeren in een duurzame wereld.

Duurzaamheid thema´s

Ondanks de mediadruk rondom duurzaamheid en het milieu geeft meer dan de helft van de Nederlanders aan, dat er nog te weinig aandacht voor dit onderwerp is. Vooral de SP- en GroenLinks stemmers vinden dat er nog meer aandacht aan kan worden besteed.

De top 3 problemen die door Nederlandse consumenten worden aangekaart zijn:
1. Ontbossing (62%)
2. Klimaatverandering, CO2 uitstoot (57%)
3. Watervervuiling (55%)

Van deze problemen worden klimaatverandering en watervervuiling de industrie wél aangerekend, ontbossing daarentegen een stuk minder (48%). Bovenaan de politieke agenda zouden volgens de respondenten twee punten moeten staan die te maken hebben met duurzaamheid:
1. Klimaatverandering, CO2 uitstoot (46%)
2. Watervervuiling (37%)
3. Armoede (33%)

Er blijkt echter een groot gat te zitten tussen het belang dat men aan een beter milieu zegt te hechten en wat men daar in de praktijk voor over heeft. De drie meest populaire maatregelen in het eigen huishouden zijn degenen die geen geld kosten en al langer door de overheid geregeld zijn: glas- en papierrecycling en afvalscheiding. Iets meer dan eenderde van de ondervraagden zegt gebruik te maken van groene energie.

Zonne-energie en windenergie zijn de meest genoemde alternatieven voor fossiele brandstoffen. Op de derde plaats komt kernenergie (48%). Deze vorm van energie wordt vooral genoemd door oudere mannen, vaak met een hoger inkomen en een rechts georiënteerd stemgedrag (VVD, CDA, SGP en PVV). Diezelfde groep geeft echter aan dat het invoeren van extra energiemaatregelen niet ten koste van de eigen portemonnee mag gaan en is tegen een eventuele belastingverhoging op energie.

Naast de ecologische thema’s wordt obesitas als steeds groter wordend probleem genoemd. Meer dan eenderde van de Nederlanders vindt dat de overheid een extra belasting zou moeten heffen op ongezonde voeding. Eenzelfde percentage is hier echter op tegen.

Duurzaamheid en beleggen

Nederlanders staan over het algemeen positief tegenover beleggen in duurzame beleggingsfondsen, en niet alleen vanwege de positieve invloed op het klimaat en de sociale verantwoordelijkheid die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Uiteraard is er een groot deel van de Nederlanders dat überhaupt niet belegt. De meest genoemde reden om te beleggen in duurzame fondsen, is het potentieel van de markt. Bijdragen aan het klimaat en het sociaal verantwoordelijkheidsgevoel komen als secundaire argumenten naar voren. Als redenen om niet te investeren in duurzame beleggingsfondsen noemt men:
1. Ik leef liever duurzaam dan duurzaam te beleggen (37%)
2. Duurzaam beleggen is een hype (34%)
3. De criteria voor duurzaamheid zijn mij niet helder (31%)

Op dit moment wordt 2,8% in Nederland belegd in duurzame beleggingsfondsen. Maar liefst 54% is het eens met de stelling dat het gebrek aan informatie de voornaamste reden is voor het lage aandeel duurzame beleggingen, ook is dit aandeel het laatste jaar flink gegroeid. 49% van de Nederlanders vindt dat beleggingsadviseurs en tussenpersonen onvoldoende informeren over de mogelijkheden tot duurzaam investeren, in vergelijking tot de traditionele beleggingsmogelijkheden. Slechts 12% is het oneens met de stelling.

Tot slot denkt maar liefst eenderde van de Nederlanders dat beleggen in duurzame beleggingsfondsen minder rendabel is dan investeren in reguliere fondsen. Fortis Investments kan het tegendeel bewijzen. Onze duurzame fondsen behalen hoge rendementen. Zo heeft FutureVision het afgelopen jaar maar liefst 19,92% opgeleverd en Fortis L Fund Equity Environmental Sustainability World Fonds 28,22%.

Share Button