Insinger de Beaufort lanceert het Sustainable Values Fund

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. lanceert op 1 april 2008 het Sustainable Values Fund, een multi-manager aandelenfonds dat zich richt op maatschappelijk verantwoord beleggen. Het fonds belegt middels het manager selection principe, een selectiemethode waarmee het Sustainable Values fonds zich onderscheidt van andere duurzame beleggingsproducten. Middels deze selectiemethode worden de beste specialistische externe fondsbeheerders in één portefeuille samengebracht. Insinger de Beaufort is sinds 1995 specialist in deze selectiemethode en past deze ervaring sinds eind 2005 ook toe op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Maatschappelijk verantwoord investeren middels specialistische fondsbeheerders
Het Sustainable Values Fund is een multi-manager aandelenfonds waarin de beste fondsbeheerders op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen in één portefeuille zijn samengebracht. Het fonds belegt in gespecialiseerde externe (aandelen-) fondsbeheerders die vervolgens wereldwijd beleggen in ondernemingen met een duidelijke focus op ‘people, planet & profit’. Dit zijn ondernemingen die zich bekommeren om de toekomst, de samenleving, het milieu en corporate governance. Insinger de Beaufort is bovendien van mening dat deze ondernemingen in staat zijn op de langere termijn superieure resultaten te laten zien. Het fonds richt zich op een breed spectrum van Socially Responsible Investment (SRI)-thema’s. Er ontstaat zodoende een optimaal gediversifieerde SRI-portefeuille waarmee de belegger een goede spreiding van de risico’s bereikt tegen een gunstige risico/rendementsverhouding. Het fonds hanteert een evenwichtige verdeling naar regio en beleggingsstijl.

Van negatieve screening naar positieve screening
In het algemeen merkt Insinger de Beaufort dat zowel de vraag naar als het aanbod van duurzame beleggingsproducten enorm is gestegen en nog steeds stijgende is. Dit geldt voor zowel meer algemene producten met een focus op maatschappelijke verantwoordelijkheid als voor themafondsen zoals die met een focus op klimaatverandering, water en milieutechnologie. Marjolijn Breeuwer, fondsmanager van het Sustainable Values Fund, legt uit: “Naast de stijging van het aanbod van duurzame beleggingsproducten, verandert ook de manier waarop fondsbeheerders duurzame ondernemingen kunnen selecteren sterk. Voorheen beperkte men zich vooral tot zogenaamde negatieve screening, dus puur het uitsluiten van niet-getolereerde bedrijven. Nu is er een duidelijke trend zichtbaar naar een meer ‘best in class’ aanpak ofwel een aanpak waarbij professionele beleggers via actief aandeelhouderschap proberen een positieve invloed uit te oefenen op bedrijven. Dit noemen we engagement.”

Share Button