‘Groen’ water- en klimaatfonds van Delta Lloyd omvat omstreden ondernemingen

Het weekblad Humo verspreidt deze week gratis aandelen van het water- en klimaatfonds van Delta Lloyd. Het fonds belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in hernieuwbare energie of nutsdiensten. Dat is een goede zaak. Toch vertoont het fonds enkele gebreken die wel vaker voorkomen bij ‘groen’ gepromote bankproducten. Het water- en klimaatfonds van Delta Lloyd belegt ook in omstreden multinationals zoals Monsanto en Danaher Com. Netwerk Vlaanderen roept Delta Lloyd op om zulke ondernemingen uit haar ‘groene’ fondsen te weren.

Het geld uit ‘groene’ fondsen worden anders belegd dan het geld uit de doorsnee beleggingsfondsen. Ze kopen meer aandelen van bedrijven die goed zijn voor het milieu zoals producenten van hernieuwbare energie. Het water- en klimaatfonds van Delta Lloyd belegt bijvoorbeeld in de windmolenproducent Vestas of de fabrikant van zonnepanelen Q-Cells.
Banken die zulke ‘groene’ fondsen aanbieden, strooien beleggers spijtig genoeg zand in de ogen. Sommige van die fondsen bevatten immers investeringen in kernenergie, biobrandstoffen, de wapenindustrie of bedrijven die mensenrechten schenden. Dat bleek reeds uit het rapport ‘Beleggers op hete kolen’ dat Netwerk Vlaanderen en de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Friends of the Earth, Greenpeace en WWF in mei dit jaar uitbrachten.

Ook het deze week aangeprezen water- en klimaatfonds van Delta Lloyd vertoont die tekortkoming. Het bevat immers investeringen in Monsanto, een erg omstreden agrochemische multinational. Monsanto kwam onder andere in opspraak omwille van de ontwikkeling van genetisch gemanipuleerde zaden en bijhorende pesticiden. Ook bevat het fonds aandelen van Danaher Corp. Deze onderneming is ook actief in de productie van wapenonderdelen en wordt in verband gebracht met arbeidsrechtenschendingen in de VS.

Om zulke controverses te vermijden stelt Netwerk Vlaanderen voor dat er een bindende omschrijving van het begrip ‘duurzaam sparen en beleggen’ moet komen. Alle bankproducten met die naam, moeten voldoen aan een aantal minimumvereisten. Zo komt de inlage van duurzame spaar- en beleggingsproducten gegarandeerd goed terecht: bij ondernemingen die niet actief zijn in omstreden sectoren en in bedrijven die het beste scoren op indicatoren die de sociale, milieu- en bestuurlijke prestaties meten. Meer concreet kan Delta Lloyd een screening doen van haar als ‘groen’ aangeboden fondsen. Omstreden ondernemingen zouden dan uit de beleggingsportefeuille verdwijnen.

Sociale en ecologische minimumnormen bij investeringen zijn niet enkel nodig voor duurzame bankproducten. Het heroriënteren van spaar- en beleggingsgeld naar bedrijven met een sociale en ecologische meerwaarde is een uitdaging waar het bankwezen in zijn geheel voor staat.

Share Button