Hoogleraar Jenke ter Horst gaat onderzoek doen op het gebied van hedgefondsen en duurzaam beleggen

De financieel econoom Jenke ter Horst is met ingang van 1 januari 2009 benoemd tot hoogleraar Portfolio management. Hij verricht onderzoek op het gebied van hedgefondsen en duurzaam beleggen. Op termijn zal hij zich bezig gaan houden met het vakgebied neurofinance.

Het onderzoeksgebied van Jenke ter Horst bestrijkt op het moment vooral de thema’s hedgefondsen en duurzaam beleggen. Zo onderzoekt hij de effecten van zogenaamde lock up periodes van hedgefondsen, waarin de belegger zijn geld niet mag terugtrekken uit het fonds. Een groot deel van de hedgefondsen hanteert zo’n periode. Daarnaast houdt hij zich bezig met het beleggingsbeleid van ‘fund of funds’: hedgefondsen die een portefeuille aanhouden van andere hedgefondsen met verschillende beleggingsstrategieën.

Een onderzoeksvraag rond het thema duurzaam beleggen is wat de effecten zijn van de keuzes van duurzame beleggingsfondsen, die ethische, sociale en/of milieucriteria hanteren voor hun beleggingen.

In de toekomst gaat Ter Horst zijn onderzoek uitbreiden naar het vakgebied neurofinance. In samenwerking met het neuroimaging Center van de Universiteit van Groningen zal de hersenactiviteit van proefpersonen worden gemeten om psychologische fenomenen uit de financiële gedragswetenschappen nader te verklaren.

Prof. dr. Jenke R. ter Horst (1967) studeerde econometrie aan de Universiteit van Groningen en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Longitudinal analysis of mutual fund performance (1998). Na zijn promotie was hij als universitair docent en universitair hoofddocent werkzaam aan de UvT bij het departement Financiering van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. De leerstoel Portfolio management is eveneens gevestigd bij het departement Financiering.

Share Button