Zogenaamd groen beleggen in hout heeft roerig verleden

In een uitgave van het Magazine "Onze Wereld" in 2005 heeft een positief artikel gestaan ("Profijt voor mens en milieu"") over het adviesbureau "Groene Spaaradviseurs" en hun bemiddeling in producten op het gebied van "groen" beleggen in houtplantages. Er is nu veel kritiek omdat nog geen enkel product het beloofde rendement heeft kunnen laten zien. Zowel gedupeerden als de eigenaar van Groene Spaaradviseurs gaan op de website van Onze Wereld in discussie.

Share Button