ABN AMRO en WarmCO2 ondertekenen groenfinanciering van € 25 miljoen

Bron
ABN AMRO

Op 9 oktober jl. ondertekenden ABN AMRO en WarmCO2 een groenfinancieringsovereenkomst van € 25 miljoen. WarmCO2 leverrt restwarmte en CO2 aan tuinders die zich vestigen binnen het project Glastuinbouw Terneuzen. De financiering is verstrekt in het kader van de Regeling Groenprojecten. Dit is een gezamenlijk regeling van het ministerie van VROM, Financiën en LNV die fiscaal voordeel biedt aan ‘groene’ spaarders en beleggers. Hierdoor kunnen banken een lager rentetarief rekenen voor leningen. WarmCO2 is het eerste grootschalige duurzame energieproject dat groenfinanciering ontvangt. De totale financiering van WarmCO2 bedraagt € 80 miljoen. Vanuit de Regeling Groenprojecten kan een project maximaal € 25 miljoen aan ffinanciering ontvangen. WarmCO2 is een project van Zeeland Seaports, Yara en Visser & Smit Hanab.

Share Button