Eerlijke Bankwijzer: ABN Amro, Fortis en ING minder transparant

Voor het eerst sinds de lancering van de Eerlijke Bankwijzer krijgen enkele banken lagere scores. ABN Amro, Fortis en ING gaan alle drie achteruit op transparantie. De initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer noemen het gebrek aan ambitie ten aanzien van transparantie bij sommige banken ronduit teleurstellend. Het goede nieuws is dat diverse banken hun duurzaamheidsbeleid in de afgelopen maanden op enkele themas hebben aangescherpt.

Woordvoerder Peter Ras van de Eerlijke Bankwijzer: Een bank die zich wil voorstaan op duurzaamheid moet ook volledig transparant zijn over hoe die duurzaamheid wordt ingevuld. Klanten hebben daar recht op. Het is onaanvaardbaar dat zowel ABN Amro als Fortis dit jaar geen duurzaamheidsverslag meer publiceren dat internationale richtlijnen volgt. Het is ook spijtig dat ING tot op heden geen beleidsstukken heeft geopenbaard, terwijl de bank die intentie in januari wel heeft uitgesproken. Zonder openheid van zaken kunnen klanten niet beoordelen hoe een bank presteert op maatschappelijke thema’s.

Helaas konden verschillende banken opnieuw geen enkele beleidsaanscherping melden. Zo kon Aegon voor de vierde kwartaalupdate op rij geen enkel nieuw duurzaamheidsbeleid aantonen. Van Friesland Bank is sinds juli 2009 geen nieuws meer ontvangen over beleidsaanpassingen.

Goed nieuws
Van Lanschot Bankiers boekt als enige bank vooruitgang op transparantie. Bovendien scherpte de bank in de afgelopen maanden haar beleid aan omtrent investeringen in wapenproducenten. ABN Amro heeft in haar nieuwe beleid op visserij onder meer opgenomen dat bedrijven MSC-gecertificeeerd moeten zijn, zodat hier een hogere score is toegekend. Triodos krijgt een hogere score op haar beleid voor het lenen aan andere banken, omdat zij aantoonbaar nagaat of financile instellingen voldoen aan de algemene duurzaamheidscriteria van Triodos.

De Eerlijke Bankwijzer heeft als doel de verduurzaming van banken met hulp van de Nederlandse consument. De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie en Dierenbescherming. De initiatiefnemers vinden het van groot belang dat banken prioriteit geven aan een goed duurzaamheidsbeleid en transparant zijn.

Duurzame elektriciteitsopwekking
Op 19 mei zal het tweede praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer worden gepubliceerd, over duurzame elektriciteitsopwekking, in het kader van een goed klimaatbeleid van banken. Alle in de Eerlijke Bankwijzer vergeleken banken verlenen hun medewerking aan dit onderzoek.

Share Button