Stand van zaken rond Regeling groenprojecten

Particulieren die groen sparen of groen beleggen krijgen een belastingvoordeel en nemen daarom genoegen met een lagere vergoeding van de bank. Daardoor kan de bank een lagere rente rekenen op een lening aan duurzame en innovatieve projecten. Het belastingvoordeel was tot 31 december 2010 2,5%. Met ingang van 1 januari 2011 wordt de heffingskorting voor particulieren die geld beschikbaar stellen aan een groenfonds of groenbank verlaagd van 1,3% naar 1,0%. Het voornemen is om dit verder te verlagen naar 0,7% in 2012, 0,4% in 2013 en 0% in 2014. De vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (voordeel 1,2%) blijft onverkort in stand.

Regel eerst financiering en dan de groenverklaring
De regeling zelf blijft dus bestaan en nieuwe aanvragen voor een groenverklaring worden gewoon beoordeeld door AgentschapNL. De vraag is echter of er met een groenverklaring nog groen geld geleend kan worden én tegen welke (rente)voorwaarden. Eén bank heeft inmiddels aangekondigd geen nieuwe groene financieringen meer te verstrekken omdat men onvoldoende geld bij particulieren aan kan trekken. Het is niet uitgesloten dat andere banken deze stap zullen volgen.

Voor investeerders is het dan ook raadzaam om zo vroeg mogelijk in het investeringstraject te informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden van groenfinanciering bij de groenbanken en groenfondsen. Dit om te voorkomen dat er extra investeringen worden gedaan om te voldoen aan de voorwaarden van de regeling, terwijl later blijkt dat groenfinanciering niet meer, of tegen minder aantrekkelijke voorwaarden, beschikbaar is.

Share Button