Pensioenfondsen denken duurzaam, maar doen minder duurzaam

Een overgrote meerderheid van Nederlandse pensioenfondsen denkt na over hoe ze duurzaam willen beleggen. Maar in de praktijk brengen ze het er minder goed vanaf. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De vereniging nam de 60 grootste Nederlandse pensioenfondsen onder de loep. Ze volgt de ontwikkelingen nu vier jaar.

83% Van de onderzochte Nederlandse pensioenfondsen hebben een duurzaam beleggingsbeleid.
Dat was vorig jaar nog 73%. Maar, bij 39 van de 60 onderzochte fondsen wordt dit beleid toegepast op minder dan de helft van hun beleggingen. Over het algemeen presteren bedrijfstakpensioenfondsen beter dan ondernemingspensioenfondsen. De grotere fondsen doen het beter dan de kleinere.
De vijf fondsen die in het onderzoek het best uit de verf komen zijn: Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), Pensioenfonds SNS REAAL, ABP, PNO Media en het Spoorwegpensioenfonds.

In de beleggingscategorie ‘aandelen’ slagen de pensioenfondsen er het best in om hun duurzaamheidbeleid handen en voeten te geven. Echter, bij bedrijfsobligaties, vastgoedbeleggingen, en alternatieve beleggingscategorieën lukt ze dat een stuk minder. Bij de beleggingscategorie ‘staatsobligaties’ ligt de implementatie van duurzaam beleggingsbeleid het laagst.
Met de transparantie is het niet best gesteld, constateert de VBDO. Slechts 16 pensioenfondsen hebben een openbare lijst gepubliceerd met daarop hun beleggingen in één of meer categorieën.

Hoewel de resultaten nog tegenvallen, is VBDO-directeur Giuseppe van der Helm niet helemaal ontevreden: “Het is goed om te zien dat de meeste pensioenfondsen in ieder geval een beleid hebben op het gebied van duurzaam beleggen. Dat was ooit anders.”

Van der Helm roept de pensioenfondsen op om hun duurzame beleggingsbeleid nu ook integraal, dus op alle beleggingen, toe te passen: ”Daarnaast wil ik ervoor pleiten om heel gericht duurzaam te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en door te rapporteren over de afwegingen die daar door ondernemingen en hun aandeelhouders worden gemaakt ten aanzien van duurzaamheid.”

Methodologie en doel van het onderzoek
Het onderzoek is in 2010 voor de vierde keer uitgevoerd door de VBDO in samenwerking met onderzoeksbureau Profundo. Het volgt de stappen die de Nederlandse pensioenfondsen ondernemen om duurzaam te beleggen.

De “Benchmark Verantwoord Beleggen door Nederlandse Pensioenfondsen 2010” spitst zich toe op beleid, implementatie en het afleggen van rekenschap. De onderzoeksmethode is in de afgelopen vier jaren aangepast en richt zich pas sinds 2010 mede op nieuwe beleggingscategorieën zoals vastgoed en staatsobligaties. Verder bevat deze editie ook een hoofdstuk, samengesteld door VBDO-lid Sustainalytics, met inspirerende voorbeelden van duurzaam beleggen in verschillende beleggingscategorieën.

Share Button