Investeerders staan klaar, maar geschikte duurzame energieprojecten zijn schaars

Er is genoeg geld beschikbaar bij Europese investeringsfondsen om te investeren in ‘Clean Energy’ projecten, een geschikt project is echter moeilijker te vinden. Dit blijkt uit een onderzoek van Deloitte onder 500 Europese fondsenmanagers. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat kwalitatief goede investeringsprojecten schaars zijn. Twee derde stelt daarnaast dat slechts 5% of minder van de voorgestelde projecten uiteindelijk geschikt zijn om in te investeren.

Peter Bommel, global industry leader energy & resources zegt hierover: “ Veel fondsen zijn in de markt om te investeren in Clean Energy, maar goede projecten zijn schaars. Er bestaat een voorkeur om te investeren in projecten met bewezen technologie, goede cashflows en een sterk management. Fondsen zijn selectief, maar hebben daardoor de afgelopen jaren wel uitstekende rendementen gerealiseerd op Clean Energy projecten.”
De projecten waarin geïnvesteerd wordt, leveren volgens 60% van de ondervraagden voldoende ‘return on investment’ op. De ROI is voor 74% van de respondenten dan ook de belangrijkste drijfveer om te investeren in duurzame projecten. Slechts 8 % geeft social responsibility aan als reden om te kiezen voor een duurzaam investeringsproject.

Voordat men in een duurzaam energieproject wil investeren moet voor de investeerders aan een aantal belangrijke randvoorwaarden voldaan zijn, waarbij de overheid een belangrijke rol speelt zoals juridische eisen (72%), overheidstoestemming (63%) en vergunningen (62%). Iets meer dan de helft (51%) vindt subsidies een belangrijke voorwaarde.

Het totaalbedrag aan investeringen in duurzame energie is de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast heeft meer dan de helft (52%) een portfolio aan investeringen die volledig uit duurzame energie projecten bestaat. De komende drie jaar verwacht men voornamelijk meer te investeren in efficiënter energieverbruik (63%), windenergie (51%), biobrandstof (41%) en zonne-energie (37%).

“We zien duidelijk dat er een grote bereidheid is om te investeren in duurzame energie projecten. Investeerders zien in dat er voldoende rendement te behalen valt. Om de groei van investeringen nog meer te bevorderen is het volgens de respondenten belangrijk dat er een betrouwbaar en consistent overheidsbeleid gevoerd wordt”, aldus Bommel.

Over de Survey
Het onderzoek ‘Investing in Clean Energy’ werd in april 2011 voor de derde keer uitgevoerd (in 2006 en 2008 werd het onderzoek ook gehouden). Het onderzoek werd gehouden onder meer dan 500 Europese Fondsenmanagers, 78 fondsen participeerden in de survey.

Share Button