Naamswijziging beleggingsfondsen ASN Bank

Bron
ASN Bank

Met ingang van maandag 16 mei wijzigt de ASN Bank de namen van vijf van haar zeven beleggingsfondsen. Daarmee laat zij het duurzame karakter van deze fondsen ook in de namen tot uiting komen.

De ASN Bank biedt zeven verschillende beleggingsfondsen. Zij hebben elk een andere beleggingsfocus, maar een gemeenschappelijk uitgangspunt: ze beleggen duurzaam. De beheerder selecteert de beleggingen zowel vanwege de financiële vooruitzichten als op basis van de duurzame beleggingscriteria van de ASN Bank en haar fondsen. Dit zijn uitsluitings- en toelatingscriteria op het gebied van mensenrechten en klimaat, de belangrijkste thema’s van het duurzame beleid van de ASN Bank. Deze criteria gelden voor ondernemingen en voor landen.

Dit duurzame beleid kwam onvoldoende tot uiting in de fondsnamen. Daarom is het woord ‘duurzaam’ toegevoegd aan de namen van vier fondsen: ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Mixfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds.

Ook de naam van het ASN-Novib Fonds wijzigt, namelijk in ASN-Novib Microkredietfonds. Deze naam geeft beter aan waarin het fonds belegt, namelijk in microfinancieringsinstellingen die kredieten verschaffen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Zij krijgen daarmee de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen.

De namen van het ASN Milieu & Waterfonds en ASN Groenprojectenfonds geven al voldoende weer dat het om duurzame fondsen gaat. Daarom zijn deze niet veranderd.

Share Button