Marktaandeel duurzaam sparen en beleggen groeit gestaag

Het aandeel van duurzaam beleggen en sparen is in 2010 zowel in absolute zin als in percentage van de totale markt gegroeid. Dit komt neer op een marktaandeel van 4,5%. Dit blijkt uit het jongste onderzoek dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De vereniging doet jaarlijks, met steun van Triodos Bank, onderzoek naar de marktontwikkeling van duurzaam sparen en beleggen in Nederland.

In 2010 groeide de totale omvang van het duurzame spaar- en beleggingsgeld met ongeveer € 1 miljard naar €17,7 miljard. Dat is een stijging van 5,8%. Net als in voorgaande jaren blijft de markt voor duurzaam beleggen en sparen groeien. De financiële crisis heeft deze groei niet belemmerd.

Toch is er volgens de beleggersvereniging ook reden voor zorg. Eind 2010 is namelijk door de overheid besloten een deel van de fiscale regeling voor groen, sociaal-ethisch en culturele beleggingen gedeeltelijk af te bouwen. De VBDO is er niet gerust op dat deze overheidsmaatregel geen nadelige effecten zal hebben op de markt voor fiscaal gedreven duurzaam sparen en beleggen.

Het uiteindelijke effect van deze overheidsmaatregel is op dit moment moeilijk te voorspellen omdat het definitieve besluit over de geleidelijke afbouw van de heffingskorting pas in oktober 2010 is genomen. De heffingskorting van 1,3% wordt in 4 jaar afgebouwd naar 0%, de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing blijft bestaan.

VBDO-directeur Giuseppe van der Helm: “In de elf jaar dat dit onderzoek wordt gedaan, laat de duurzame spaar– en beleggingsmarkt in alle marktomstandigheden groei zien. Duurzaam sparen en beleggen wordt steeds meer mainstream. De uitdaging voor de banken is nu om een antwoord te vinden op de veranderende fiscale omstandigheden. Consumenten moeten zich ervan bewust worden dat ze door duurzaam te sparen of te beleggen een bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzame toekomst.”

Het onderzoek ‘Duurzaam sparen en beleggen in Nederland,’ laat de omvang zien van de markt voor duurzaam sparen en beleggen in Nederland. Met dit jaarlijkse onderzoek wil de VBDO de aandacht vestigen op duurzaam investeren en ondernemen als essentieel onderdeel van de maatschappelijke discussie over de toekomst van de financiële markten.

Share Button