GroenLinks wil meer weten over investeringen in clusterbommen door bankier staat

GroenLinks wil dat de Nederlandse staat niet in zee gaat met banken die investeren in clustermunitie. GroenLinks neemt geen genoegen met de antwoorden van minister De Jager mede namens minister Rosenthal op schriftelijke vragen over de huisbankier van de staat, Royal Bank of Scotland (RBS) en haar investeringen in de productie van clusterbommen. GroenLinks heeft inmiddels schriftelijke vervolgvragen gesteld.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Arjan El Fassed: “De regering moet Nederlandse financiële instellingen verbieden te investeren in clustermunitie.”

Dit jaar ratificeerde de Nederlandse regering het Verdrag inzake clustermunitie. Het bevat een verbod op het gebruik, de productie, de opslag en de overdracht ervan. Terwijl Nederland dit type munitie wil uitbannen, blijkt dat de eigen huisbankier van de staat, de RBS, een van de grootste investeerders in clustermunitie is.

El Fassed: “Het verdrag bindt de staten die partij zijn. Vorig jaar garandeerde de regering dat haar huisbankier geen zaken meer zou doen met dit soort bedrijven. Het is verbazingwekkend dat nu blijkt dat deze garanties niets waard zijn.”

Eerder dit jaar bleek dat RBS onderdeel uitmaakte van een vijfjarige kredietfaciliteit ter waarde van 1 miljard dollar aan een bedrijf dat belangrijke onderdelen van clustermunitie produceert. Het bedrijf, Alliant Techsystems, heeft niet verklaard dat het zal stoppen met de productie daarvan. Bovendien staat het bedrijf vanwege de productie van clustermunitie bij meerdere financiele instellingen op een uitsluitingslijst.

In maart gaf minister De Jager tijdens een debat in de Eerste Kamer aan dat waar de Nederlandse staat controle heeft, investeren in producenten van clustermunitie voor de Nederlandse overheid verboden is.

El Fassed: “De regering moet op zijn minst bij haar huisbankier kunnen afdwingen dat deze investeringen niet gedaan worden. In navolging op de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer de regering duidelijk opgeroepen om te komen tot een verbod op investeringen in bedrijven die clusterbommen produceren.”

Vervolgvragen van lid El Fassed (GroenLinks) en lid Braakhuis (GroenLinks) aan de ministers van Financien en Buitenlandse zaken over de huisbankier RBS en clustermunitie n.a.v. de antwoorden van de minister op vragen van de leden El Fassed en Braakhuis (GL):

1. Deelt u de mening dat verdragspartijen bij het Verdrag inzake Clustermunitie een belangrijke taak hebben bij het voorkomen van investeringen en dienstverlening aan bedrijven die clustermunitie of onderdelen daarvan produceren? Zo neen, waarom niet?

2. Deelt u de mening dat zowel Nederland (met RBS als huisbankier) als het Verenigd Koninkrijk (groot aandeelhouder in RBS) duidelijk aan RBS moeten overbrengen wat wel en niet acceptabel is voor verdragspartijen bij het Verdrag inzake Clustermunitie? Zo neen, waarom niet?

3. Klopt het dat in tegenstelling tot uw antwoord op vraag 4 dat RBS geen contact heeft opgenomen met de onderzoekers en auteurs van het rapport ‘‘Worldwide Investments in Clustermunitions; a shared responsibility’?

4. Waarom beschouwt RBS het bedrijf Alliant Techsystems niet als een producent van clustermunitie? Wat verstaat RBS onder producenten van clustermunitie? Welke definitie hanteert de huisbankier?

5. Bent u een dialoog aangegaan met RBS over haar beleid inzake financiele dienstverlening aan bedrijven die clustermunitie produceren? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Zo neen, waarom niet?

6. Heeft u contact gehad met uw collega in het Verenigd Koninkrijk over de financiele dienstverlening van RBS aan bedrijven die clustermunitie produceren en hoe zich dat verhoudt tot de bepalingen in het Verdrag inzake Clustermunitie? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Zo neen, waarom niet?

7. Op welke wijze gaat de regering de motie motie Haubrich-Gooskens uitvoeren, waarmee wordt opgeroepen tot een verbod zoals dat verwoord is in vraag 9? Kunt u de Kamer op korte termijn een plan doen toekomen?

Arjan El Fassed
Bruno Braakhuis

Share Button