Kleine pensioenfondsen kunnen verduurzaming niet bijbenen

Kleine pensioenfondsen beleggen minder duurzaam dan grote. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) dat maandag is gepresenteerd.

Ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen beleggen steeds duurzamer. De kleine fondsen blijven echter achter bij die ontwikkeling. “Over de hele linie is verbetering te zien”, zo meldt het VBDO-rapport over de verduurzaming van het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen. Het beste komen bedrijfstakfondsen uit de bus. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen bovendien een trend die al sinds het eerste onderzoek in 2007 onveranderlijk is gebleven. De grootste fondsen zijn het verst gevorderd in verduurzaming.

De top 4 van meest duurzame fondsen blijft ongewijzigd. Het best scoort ook dit jaar Pensioenfonds Zorg & Welzijn, gevolgd door Pensioenfonds SNS Reaal, Pensioenfonds ABP en PNO Media. “We zijn door de bank genomen tevreden over de ontwikkelingen die dit onderzoek laat zien. In de top tien van best presterende fondsen zien we eigenlijk sinds ons eerste onderzoek in 2007 alleen maar verbetering”, zegt VBDO-directeur Giuseppe van der Helm.

Opmerkelijk is dat die trend in alle verschillende beleggingscategorieën doorzet. Vooral in de onroerend goed beleggingen en in de staatsobligaties zet verduurzaming van de portfolio’s door. “Dat is mooi, maar er valt nog veel terrein te winnen. Om grote stappen te kunnen maken dringen we erop aan dat de fondsen hun inspanningen vooral richten op de beleggingscategorieën waarin het fonds de grootste belangen heeft genomen.”

Belangrijk vindt de VBDO ook dat vermogensbeheerders meer kennis krijgen op het terrein van duurzaam beleggen. Die kennis neemt toe, constateren de onderzoekers. “Dat belooft veel goeds voor de toekomst van het duurzaam beleggen. Juist de vermogensbeheerders zijn namelijk in staat om binnen specifieke beleggingscategorieën betere instrumenten te ontwikkelen voor de implementatie van duurzaam beleggen”, aldus Van der Helm.

Een andere belangrijke stimulans voor het ontwikkelen van dergelijke instrumenten is de transparantie. De VBDO constateert dat de fondsen steeds opener communiceren over hun duurzaamheidbeleid. Over de implementatie daarentegen zijn ze minder transparant.

VBDO onderzocht voor het deze week gepubliceerde rapport 50 pensioenfondsen. 21 Van de onderzochte fondsen zijn ondernemingsfondsen. Daarnaast zijn 26 bedrijfstakfondsen onderzocht en 3 kleinere fondsen die de pensioenen van een specifieke beroepsgroep behartigen. In totaal dekken de onderzochte fondsen de pensioenen van ruim 13 miljoen Nederlanders.

Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met Profundo, met financiele steun van Oxfam Novib en een inhoudelijke bijdragen van Sustainalytics.

Share Button