Banken en Pensioenfondsen roepen op tot klimaatinvesteringen

Nederlandse pensioenfondsen zoals ABP en Zorg en Welzijn en de meeste banken, waaronder ABN AMRO, ING en Robeco ondersteunen vandaag een internationale oproep aan overheden voor een helder eenduidig beleid dat het voor financiële instellingen mogelijk maakt om grootschalige investeringen te doen in projecten die klimaatverandering tegengaan. Grote investeerders vrezen de gevolgen van klimaatverandering voor de economische ontwikkeling en daarmee voor hun investeringen. De Eerlijke Bankwijzer is verheugd dat ook de Nederlandse banken hun verantwoordelijkheid willen nemen.

De 2011 Global Investor Statement
on Climate Change verklaring wordt door 265 investeerders goed voor 20 biljoen dollar waaronder de volgende Nederlandse banken en vermogensbeheerders ondersteund: APG en ABP, PGGM en PFZW, Eureko Achmea, Syntrus Achmea, Mn Services, Pensioenfonds Vervoer, SPF Beheer , Pensioenfonds voor de Betonmortelindustrie, Pensioenfonds voor de Dakbedekkingsbedrijven, Pensioenfonds voor de
Bouwnijverheid, Pensioenfonds voor de Woningscorporaties,
Pensioenfonds Cordares, ABN AMRO, Aegon, ASN, Kempen Capital Management, NIBC Bank, ING groep, Robeco, SNS Asset Management, Triodos
Investment Management.

In een begeleidend rapport geven de grote beleggers voorbeelden van succesvolle investeringen die klimaatverandering tegengaan. Er zou echter veel meer mogelijk zijn als overheden duidelijke keuzes maken, zodat investeerders zekerheid krijgen over het rendement van hun investeringen. Op 26 november 2009 hebben de CEO’s van de banken, onder wie Zalm (ABN) en Hommen (ING) mede op verzoek van de Eerlijke Bankwijzer een gezamenlijke verklaring uitgebracht met hierin de oproep aan de regering om “een langjarig, eenduidig (wettelijk) systeem in te voeren dat alle marktspelers de middelen en het vertrouwen geeft om fors te investeren in duurzame energieprojecten.” In april 2011 nam de Kamer voor de tweede maal een motie aan die deze oproep ondersteunt. De maatregelen die deze regering en de Europese Unie hebben genomen staan helaas niet in verhouding tot de investeringen die nodig zijn om klimaatverandering te voorkomen.

De Algemene Rekenkamer, ING en het Planbureau voor de Leefomgeving publiceerden in september rapporten waaruit blijkt dat de kabinetsdoelstellingen voor klimaat (CO2-reductie) en duurzame energie niet worden gehaald met het huidige beleid. Zo berekende ING dat er de komende tien jaar jaarlijks 10 miljard euro moet worden geïnvesteerd in duurzame energievoorziening om de klimaatdoelstellingen van de regering te halen. Die investeringen kunnen worden terugverdiend doordat Nederland daarmee vrijwel onafhankelijk kan worden van kolen, olie en gas.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie en Dierenbescherming. De Eerlijke Bankwijzer vergelijkt banken op hun beleid voor belangrijke maatschappelijke onderwerpen.

Share Button